PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HCMC - Bán Set pháp TNC, vk tnc


peria
07/12/2014, 12:14 PM
:tieuho44::tieuho44:Bán set pháp tnc thông tin bên dưới:
Mũ: 3lo +8 ép 2SM11, 1v BC (350m)
Áo: 4lo+8 opt vl9 (300m)
Quần: 3lo opt SM10 (100m)
Chân: 3lo opt SM8,9 (90m)
FF: 3lo +9 opt VL9 (450m)
Oản: 3lo +9 opt VL hội (450m)
Tổng: 1m4 vnd gd HCMC or ATM uy tín

Bán Phiên trượng TNC 2lo+10 opt 2v Nữ Oa -3%, opt của trượng: tvl+400, phép+100, sm+350 = 900k vnd. GD tại HCMC or ATM uy tín 101%:tieuho44::tieuho44:

Ai mua sms 01665200488, ưu tiên gd = vnd.
:tieuho27::tieuho27::tieuho27::tieuho27:

peria
07/12/2014, 08:39 PM
:tieuho27::tieuho27::tieuho27:
Up up up, cả nhà mải xem bóng đá rồi hay sao ko thấy ai quan tâm nhỉ
:tieuho27::tieuho27::tieuho27: