PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Xác VM 105 Tiên 4 món QH8 + 11 và Bội 16 Kháng, FF, Nón + 12


LOGISTICS
09/12/2014, 09:48 AM
Bội 16 Khàng + 12 khắc 150 SM giá 4tr3
FF 15 TNC + 12 ép 4v SL 12 khắc 225 TVL giá 3tr2
Nón 15 TNC + 12 ép 4v SL 12 khắc 150 CVL giá 4tr2
Chân QH8 + 11 ép 4v SL 12 point 21 ML 10 TL
Quần QH8 + 11 ép 4v SL 12 point 22 ML 10 TL
Áo QH8 + 11 ép 4v SL 12 point 21 ML 10 TL
Tay QH8 + 11 ép 4v SL 12 point 32 TL
Tinh Linh Thái Ân 95/105
Tất cả Áo + Quần + Chân + Tay + Tinh Linh + Tinh Linh giá 6tr
Acc VM TRANSPORT Tiên char nữ full BK full bk VDT full bk Hội full rương + túi đồ + thông rương và tất cả đều không có TNHN món nào cả.
Có thể giao dịch ở HCM hoặc HN đều dc, ai quan tâm sms 0909312033
Mua hết sẽ fix giá thêm
Ai ghé xem up hộ giùm mình nhé
Thanks

LOGISTICS
10/12/2014, 08:44 AM
Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppp

PateganG
10/12/2014, 04:22 PM
:tieuho32: uppppppp

LOGISTICS
11/12/2014, 08:05 PM
Uppppppppppppppppppp thôi :tieuho1::tieuho1::tieuho1::tieuho1::tieuho1::tieu ho1::tieuho1:

LOGISTICS
16/12/2014, 10:18 AM
bay lên .................................uPppppppppppppppp ppppppppppppppppppppppppppp:tieuho30::tieuho30::ti euho30::tieuho30: