PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ban acc tk 103 vk +12 char nu cs 1 huyen 10 gia 2tr gd hcm or doi acc vm or tit..


butchi
12/12/2014, 11:27 AM
Tk char nu 103. Bk hoc mot so quan trong.
Da cs1 cap 100 huyen 10,trong thu ma da duoc gan 100 trieu kn
Vk luan hoi 1 , 2lost vly 10 +12
Set do toc
+Tay 99 4lost +5
+Chan 99 4lost +5
+Non su tam 51 4lost +5 max op TL4,ML4 chua tnhn
+Quan 15 +5
+Lien+boi99 +5
+Ff tnc 4lost +5
Ring hk 97 khac ml 6
Phi hanh cui
Thien.thu ml7 sl6 chua tnhn
Di dung dep ,thong ruong .....day du
Gia ra di 2tr gd hcm fixx cho ai.nhiet tinh
Ai mua lien.he 0128 5233 494
Or doi acc VuMang. Hoac TiT
Ai mua hay doi lien he nha...fix... cho ai nhiet tinh.

butchi
13/12/2014, 10:58 AM
[QUOTE=butchi;3081283]Tk char nu 103. Bk hoc mot so quan trong.
Vk luan hoi 1 , 2lost vly 10 +12
Set do toc
+Tay 99 4lost +5
+Chan 99 4lost +5
+Non su tam 51 4lost +5 max op TL4,ML4 chua tnhn
+Quan 15 tnc +7 chua tnhn
+Lien+boi99 +5
+Ff tnc 4lost +5
Ring hk 97 khac ml 6+5
Phi hanh sivu chua tnhn
Thien.thu ml7 sl6 chua tnhn
Di dung dep ,thong ruong .....day du
Gia ra di 2tr3 gd hcm
Ai mua lien.he 0128 5233 494
Len nao..........ai hot nao

khachphongtran27
13/12/2014, 01:25 PM
Mua nón Sư Tâm, ông có bán ko? ra giá nhỉ:tieuho22:

butchi
13/12/2014, 10:53 PM
Tk char nu 103. Bk hoc mot so quan trong.
Vk luan hoi 1 , 2lost vly 10 +12
Set do toc
+Tay 99 4lost +5
+Chan 99 4lost +5
+Non su tam 51 4lost +5 max op TL4,ML4 chua tnhn
+Quan 15 tnc +5 chua tnhn
+Lien+boi99 +5
+Ff tnc 4lost +5
Ring hk 97 khac ml 6+5
Phi hanh cui
Thien.thu ml7 sl6 chua tnhn
Di dung dep ,thong ruong .....day du
Gia ra di 2tr3 gd hcm
Ai mua lien.he 0128 5233 494

Up..............

butchi
15/12/2014, 12:18 AM
Tk char nu 103. Bk hoc mot so quan trong.
Vk luan hoi 1 , 2lost vly 10 +12
Set do toc
+Tay 99 4lost +5
+Chan 99 4lost +5
+Non su tam 51 4lost +5 max op TL4,ML4 chua tnhn
+Quan 15 tnc +5 chua tnhn
+Lien+boi99 +5
+Ff tnc 4lost +5
Ring hk 97 khac ml 6+5
Phi hanh cui
Thien.thu ml7 sl6 chua tnhn
Di dung dep ,thong ruong .....day du
Gia ra di 2tr3 gd hcm
Ai mua lien.he 0128 5233 494

up....................

butchi
15/12/2014, 11:36 AM
Tk char nu 103. Bk hoc mot so quan trong.
Vk luan hoi 1 , 2lost vly 10 +12
Set do toc
+Tay 99 4lost +5
+Chan 99 4lost +5
+Non su tam 51 4lost +5 max op TL4,ML4 chua tnhn
+Quan 15 tnc +5 chua tnhn
+Lien+boi99 +5
+Ff tnc 4lost +5
Ring hk 97 khac ml 6+5
Phi hanh cui
Thien.thu ml7 sl6 chua tnhn
Di dung dep ,thong ruong .....day du
Gia ra di 2tr3 gd hcm
Ai mua lien.he 0128 5233 494

Up gia qua mem ..................

butchi
16/12/2014, 10:13 AM
Tk char nu 103. Bk hoc mot so quan trong.
Vk luan hoi 1 , 2lost vly 10 +12
Set do toc
+Tay 99 4lost +5
+Chan 99 4lost +5
+Non su tam 51 4lost +5 max op TL4,ML4 chua tnhn
+Quan 15 tnc +5 chua tnhn
+Lien+boi99 +5
+Ff tnc 4lost +5
Ring hk 97 khac ml 6+5
Phi hanh cui
Thien.thu ml7 sl6 chua tnhn
Di dung dep ,thong ruong .....day du
Gia ra di 2tr3 gd hcm
Ai mua lien.he 0128 5233 494

Up :.......:.....

butchi
30/12/2014, 11:27 AM
Tk char nu 103. Bk hoc mot so quan trong.
Da cs1 cap 99
Vk luan hoi 1 , 2lost vly 10 +12
Set do toc
+Tay 99 4lost +5
+Chan 99 4lost +5
+Non su tam 51 4lost +5 max op TL4,ML4 chua tnhn
+Quan 15 +5
+Lien+boi99 +5
+Ff tnc 4lost +5
Ring hk 97 khac ml 6+5
Phi hanh cui
Thien.thu ml7 sl6 chua tnhn
Di dung dep ,thong ruong .....day du
Gia ra di 2tr3 gd hcm
Ai mua lien.he 0128 5233 494
Or doi acc VuMang. Hoac TiT
Ai mua hay doi lien he nha...fix... cho ai nhiet tinh.

Up.............

butchi
31/12/2014, 11:17 AM
Up....................

butchi
03/01/2015, 10:55 AM
Tk char nu 103. Bk hoc mot so quan trong.
Da cs1 cap 100
Vk luan hoi 1 , 2lost vly 10 +12
Set do toc
+Tay 99 4lost +5
+Chan 99 4lost +5
+Non su tam 51 4lost +5 max op TL4,ML4 chua tnhn
+Quan 15 +5
+Lien+boi99 +5
+Ff tnc 4lost +5
Ring hk 97 khac ml 6+5
Phi hanh cui
Thien.thu ml7 sl6 chua tnhn
Di dung dep ,thong ruong .....day du
Gia ra di 2tr3 gd hcm
Ai mua lien.he 0128 5233 494
Or doi acc VuMang. Hoac TiT
Ai mua hay doi lien he nha...fix... cho ai nhiet tinh.
Up...............

butchi
05/01/2015, 12:04 PM
Up................

butchi
06/01/2015, 10:42 AM
Up.................fixxxxx
Acc da cs1 cap 100
Da huyen 7. Va nguyen lieu day du de cs2....

butchi
07/01/2015, 11:31 AM
Up.................fixxxxx
Acc da cs1 cap 100
Da huyen 7. Va nguyen lieu day du de cs2....

Up......fix day......

butchi
13/01/2015, 11:57 AM
Tk char nu 103. Bk hoc mot so quan trong.
Da cs1 cap 100
Vk luan hoi 1 , 2lost vly 10 +12
Set do toc
+Tay 99 4lost +5
+Chan 99 4lost +5
+Non su tam 51 4lost +5 max op TL4,ML4 chua tnhn
+Quan 15 +5
+Lien+boi99 +5
+Ff tnc 4lost +5
Ring hk 97 khac ml 6+5
Phi hanh cui
Thien.thu ml7 sl6 chua tnhn
Di dung dep ,thong ruong .....day du
Gia ra di 2tr3 gd hcm
Ai mua lien.he 0128 5233 494
Or doi acc VuMang. Hoac TiT
Ai mua hay doi lien he nha...fix... cho ai nhiet tinh.

Up.............

esseone
13/01/2015, 01:03 PM
up bay lên luôn:tieuho28:

butchi
15/01/2015, 11:20 AM
Up.... fix manh day a hot em.no.nao

butchi
22/01/2015, 12:07 PM
Fix up..............

butchi
24/01/2015, 06:25 PM
Tk char nu 103. Bk hoc mot so quan trong.
Da cs1 cap 100 huyen 10,trong thu ma da duoc gan 100 trieu kn
Vk luan hoi 1 , 2lost vly 10 +12
Set do toc
+Tay 99 4lost +5
+Chan 99 4lost +5
+Non su tam 51 4lost +5 max op TL4,ML4 chua tnhn
+Quan 15 +5
+Lien+boi99 +5
+Ff tnc 4lost +5
Ring hk 97 khac ml 6
Phi hanh cui
Thien.thu ml7 sl6 chua tnhn
Di dung dep ,thong ruong .....day du
Gia ra di 2tr gd hcm fixx cho ai.nhiet tinh
Ai mua lien.he 0128 5233 494
Or doi acc VuMang. Hoac TiT
Ai mua hay doi lien he nha...fix... cho ai nhiet tinh.

Up....................