PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán TK QH LH áo,chân -tốc KCCT có vài cái +12 12tr8


HảiÂu
13/12/2014, 08:42 PM
Update kô có t/gian cày kéo bán em tk tiên char nam lv 105 hàng họ như sau:
_Mũ 15 HHHK 4 KC +12
_Tay 15 HHHK 4 KC +12
_FF tốc TNC 4 KCCT +12
_Chân QH 4 sm 11 +12 opt sm127,SL11 ,-0,05
_VK QH LH +12 2 VL10.opt 22 CTC ,2 dòng GHCVL,trí mạng.(có VK 15 HHHK 2 VL11 CCS,-tốc)
_Liên nặng 99 +10
_Bội nặng 99 +10
_Áo QHLH 4 KCCT opt -0,05, ML,tốc độ hồi SM+10.
_Quần QHLH 3 KCCT
_Ring VL 15 +11
_TT TDC
_Cánh Ngân Hà

Một số đồ khác kèm theo :Liên kháng 16,bội kháng 14,FF TMCD ...một số đồ add ngọc KC dùng cho acc chung ID.
Chỉ có Ring 15 và cánh bay không TNHN,còn lại đã TNHN.
Chung ID có cọp ma 103 QH8 full BK.VM Ma QH8 104 đã LH VK,áo .....
Giá Bán 12tr8
Liên hệ :Rất ít onl game nên pm yahoo hankuk22 hoặc pm nik diễn đàn.Xin cảm ơn mọi người quan tâm!

HảiÂu
16/12/2014, 01:33 PM
Up.


.

HảiÂu
22/12/2014, 09:36 PM
Up.


.

HảiÂu
25/12/2014, 11:12 AM
Giảm giá nhân dịp noel nào

HảiÂu
03/01/2015, 08:40 PM
up.

.