PDA

Xem phiên bản đầy đủ : ban nick KK Qh8 max sach set Sl12 Sl10


typn91
17/12/2014, 04:55 PM
Bán nick KK ma LV 103 QH8 max sách, tu chân thông tin như sau:
- VK gồm: Quyền QH8 LH ốp 20CPN, LN TNC 2 slot ép ngọc VL 11 +10 TTHN,trùy, thương TNC...
- Mũ HHHK 3 slot +9, ngọc Sl 10.
- Áo QH8 4slot+3, có tốc, ép 4v SL12
- Quần HHHKLHD 4slot+3 ép 4v ngọc thương mang
- Chân Qh8 4slot+3 ốp point, ép 4v Sl 12
- Oản HHHK 99 +9 ép ngọc SL 10
- Phi phong TNC max ôp +9 ép ngọc SL10
- bội HHHK 99 +9, liên cùi
- Thiên thư bàn cổ TTHN.
- Phi hành Dao Quang, thú cưỡi CPNT, lôi báo :))
- Tinh linh 86/100
- Nick mở full rương các loạivà một mớ đồ rông rài trong hòm
- còn nhiều đồ rông rài
Mình đưa ra giá là 2m GD tại HN ai mua SMS SDT: 01692003332.
Khuyến mãi 400m glod cho ai mua nick/:tieuho48: