PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thanh lý đô


chemonvn
19/12/2014, 07:52 AM
Bán Liên def 16+10, khắc TC phép +37
Bội def 16+10
Ring phép 15 +10, khắc: TL+10, SM+100
Ring phép 15
Bảo luân 15+10
Thiên thư Ưu Bát La +45LL
(ai quan tâm xin để lại giá)
Mua vui lòng LH: 0986.021.076