PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán KK Tiên QH9 103 đã Trùng Sinh


KhỏiPM
22/12/2014, 09:55 AM
KK Tiên QH9 lv 103 set Bích Luỹ ,full BK sách vở , Max Linh Mạch


Thông tin :

Chuỳ QH9 2 Long Viêm +12


Thương QH8 2 Long Viêm +12 op VIP


Áo QH8 4 viên Bích Luỹ +12 op VIP


Quần QH8 4 viên Bích Luỹ +12 op VIP


Chân QH8 4 viên Bích Luỹ +12 op VIP


Tay QH8 4 viên Bích Luỹ +12 op VIP


Nón 15 4 viên Kim Cương +12


FF 16 LH 4 viên Bích Luỹ +12


Liên def 16 +12 khắc 3 op VIP


Bội QH9 LH +12


Ring QH9 LH +12 khắc 2 op VIP


Ring 15 +12 khắc 2 op VIP


TT8


Bán cả acc không xé lẻ bất kì món gì giá 80m


Bán lẻ Song Kiếm 16 Luân Hồi 2 viên Long Viêm +12 = 15m

Contact :
0947 658585 ( Kha )

ViệtQuất
22/12/2014, 01:21 PM
Opt VIP là opt gì lạ thế, lần đầu mới nghe :nghingo:

Acc này chưa TS hoặc TS lần 2 level 105 thì mua liền :nhamhiem:

KhỏiPM
22/12/2014, 01:27 PM
Opt VIP là opt gì lạ thế, lần đầu mới nghe :nghingo:

Acc này chưa TS hoặc TS lần 2 level 105 thì mua liền :nhamhiem:

op VIP này rất nà đặc biệt đại ca ơi :tieuho16:

Thiensu_TrựcThăng
22/12/2014, 01:52 PM
Cho a mượn cây Song kiếm 16 đi thụ tinh cu