PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán acc TK full KCCT


CáHeO
22/12/2014, 05:31 PM
Bán acc tK 105 char nữ. ( Mới mua được mấy hôm nhưng không có thời gian cày kéo )
Đồ đạc như sau:
- VK 15 HHHK 2v VL11 +12 (CCS, -0.05s, 19TL)
- Mũ 15 HHHK 4 KCCT +10
- Áo QH8 4 KCCT +10 (tự do)
- Quần 15 HHHK 4 KCCT +10
- Chân 99 4 KCCT +11
- Tay 99 4 KCCT +10
- FF TNC 4 KCCT +10
- Liên def 99 khắc 10TL +10
- Cặp ring TNC khắc 7 TL và 7 ML +9
- Bội def 99 +0
- Thiên thư 6 Bàn Cổ
- 2 cái cánh 3.2
- Full BK các loại
- Full hòm đồ các loại
- Full TNHN (trừ cái áo QH8)
Đã hết quyền đổi tên
Chung ID có 1 kk 7x (mới chuyển sinh) QH8 full BK, 1 VM 102, 1 TK 103 (100k+DV)
Giá cho em nó là 8tr5 vnđ
liên hệ: 0914 419 567