PDA

Xem phiên bản đầy đủ : BÁN > Bội 16 Kháng + 12, Nón Nhẹ + 12, FF Nhẹ + 12, Nhẫn 15 CVL + 12 gd HCM


LOGISTICS
24/12/2014, 01:59 PM
Như tiêu đề mình cần thanh lý các đồ sau:
Bội 16 Kháng khắc 150 SM + 12 giá 3tr8
Nón Nhẹ ép 4v SL 12, khắc 150 CVL + 12 giá 3tr8
FF Nhẹ ép 4v SL 12, khắc 225 TVL + 12 giá 3tr
Nhẫn 15 CVL khắc 11 TL + 12 giá 3tr2
Xác VM Tiên 105 QH8 full BK 4 món + 11 giá 5tr
Xé lẻ 4 món + 11 QH giá 1tr2/món
Liên hệ SMS 0909312033 / 0909312083 gd HCM
Thanks

SD07
25/12/2014, 07:25 AM
sao đồ h rẽ thế @@

LOGISTICS
26/12/2014, 09:11 AM
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP:tieuho21::tieuho21::tie uho21::tieuho21: