PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cần Mua Thiên Thư Tử Dạ Ca Tại Hà Nội


leduchungtm
24/12/2014, 11:11 PM
:tieuho9: đang cần mua TT : Tử dạ ca ( Tại Hà nội ) ai ban sms sdt 093 6689980.

tiện thể cần đổi chủy thủ TNC LH2 +12 ( CCS ,-0.05s,+1 m Khoảng cách tấn công )
lấy chủy thủ TNC LH2 +12 ( CCT ,-0.05s ) bù $ ai hứng pm nhé. :tieuho1: