PDA

Xem phiên bản đầy đủ : M> Ttr Thôi Xán Vương Triều nữ


allison
26/12/2014, 06:25 PM
Như tiêu đề, mình cần mua 1 set Thôi Xán Vương Triều nữ TB và các set sau:
1. Linh Thử Phó
2. Ác Ma TB
3. Khánh Sa
Tất cả gd bằng gold.
Thanks for reading!