PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Xác VL QH8 105


Mirror
28/12/2014, 12:59 PM
/ Xác VL gần full BK, full kho, rương, kho thtr

+ Áo QH LH op ( 2 dòng SM , PTVL 10% )

+ Quần QH LH op ( 2 dòng -3% cast , giảm tổn thương ngũ hành +1%)

+ Chân QH LH op ( -3% cast , TL , SM )

+ Tay QH LH op ( -6% cast , SM , LL )

+ VK QH LH +11 mix 2v hải lam op ( 3 dòng CPN, 1 dòng CTC )

+ FF 16 + 12

tất cả áo quần tay chân FF đều op full ngọc bàn cổ
hết đối tên đc
giá cả acc 6m VND
SDT liên lạc 0907 537 687
or 096 4466881

*Icy*
30/12/2014, 07:45 PM
up .

Mirror
01/01/2015, 02:25 PM
upp cho năm mới

Mirror
03/01/2015, 02:26 PM
upppppppppppppppppppp

Mirror
04/01/2015, 12:39 AM
upppppppppppppppppppp:tieuho8:

Mirror
05/01/2015, 10:50 PM
uppppppppppppppppppppppppppppp

Mirror
06/01/2015, 12:46 PM
upppppppppppppppppppppppp

Mirror
07/01/2015, 06:58 AM
upppppppppppppppppppppppppppp

Mirror
07/01/2015, 09:19 PM
uppppppppppppppppppppppp

Mirror
08/01/2015, 10:48 AM
upppppppppppppppppppp

Mirror
09/01/2015, 07:23 PM
uppppppppppppppppppppppp

Mirror
10/01/2015, 02:06 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppp

Mirror
11/01/2015, 12:22 AM
uppppppppppppppppppppppppppp

Mirror
12/01/2015, 08:42 PM
up up

Mirror
13/01/2015, 07:41 AM
up .

Mirror
13/01/2015, 04:51 PM
xin lỗi tình yêu

Mirror
14/01/2015, 09:02 AM
bài không tên cuối cùng

Mirror
14/01/2015, 09:18 PM
lời anh muốn nói

Mirror
16/01/2015, 12:02 PM
Trót yêu .

Mirror
17/01/2015, 12:05 AM
Dấu mưa! .

Mirror
17/01/2015, 01:31 PM
Vết Mưa !

Mirror
19/01/2015, 02:10 PM
Đổi Thay !

Mirror
20/01/2015, 10:13 PM
linh hồn đã mất

Mirror
21/01/2015, 01:06 PM
up !

Mirror
22/01/2015, 09:35 AM
up !

Mirror
22/01/2015, 08:19 PM
up !

Mirror
23/01/2015, 01:32 PM
up !

Mirror
24/01/2015, 01:16 PM
up !

Mirror
26/01/2015, 08:38 AM
uppppppp:tieuho22:

*Icy*
28/01/2015, 06:43 PM
up .

*Icy*
29/01/2015, 05:07 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppp

Mirror
29/01/2015, 05:34 PM
up !

Mirror
30/01/2015, 11:47 AM
Up. !

Mirror
31/01/2015, 09:10 PM
upppppppppppppppppppppp !

Mirror
02/02/2015, 08:45 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Mirror
03/02/2015, 12:58 PM
upppppppppppppppppppppppppppp

Mirror
04/02/2015, 02:42 PM
uppppppppppppppppppppppppppp

Mirror
05/02/2015, 01:07 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Mirror
06/02/2015, 10:43 AM
uppppppppppppppppppppppppppp

Mirror
07/02/2015, 02:13 PM
up cho ngày mới !

Mirror
08/02/2015, 01:09 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppp

Mirror
09/02/2015, 12:42 PM
up .

Mirror
10/02/2015, 01:21 AM
up .

Mirror
12/02/2015, 02:36 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

Mirror
14/02/2015, 12:14 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Mirror
16/02/2015, 01:50 PM
upppppppppppppppppppppppp

Mirror
19/02/2015, 07:05 PM
uppppppppppppppppppppppppppppp

Mirror
24/02/2015, 08:37 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

Mirror
28/02/2015, 06:47 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

*Icy*
18/03/2015, 11:53 AM
up .

Hell4ngel
20/03/2015, 06:39 PM
nếu ko lấy + 11 và 12 thì rổ giá ntn nhỷ chủ thớt

*Icy*
24/03/2015, 02:13 PM
ko onl dd nên bạn nào cần j thì sms thẳng vào sdt trên nhé
uppppppppppppppppppppp

Mirror
27/03/2015, 08:20 PM
Upppppppppppppppp