PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán Ac TK chung ID Thông Rương VM Tiên+AC KL Tiên


BC_Sấm Sét
29/12/2014, 03:58 PM
như tiêu đề mình cần bán 2ID thông tin như sau:
1.TK ma lever 104 đã chuyển sinh lever 92 full tu chân,full kho+nghề hiện là bc G Sấm Sét
-Mũ 15 4lo op sm11+10
-Oản 15 4lo op sm11+10
-Liên+bội nạng+0
-FF TNC 4lo op sm11
-Phi hành 3.2 Vụ Tiêu
-TT6 Bàn Cổ
-Ring 13 TNC khắc ML+11 CTC+2
-Áo QH8 op tốc TL ML op sm11
-Quần QH8
-Chân QH8 -tốc
-VK HHK 15 LH 2lo op VL11 CCS -2 dòng tốc+0
chung ID vm Tiên 101 70% THông Rương=2m5VND
2.KL tiên Lever 102 85% đồ Đạc như sau:
-Thú Cưỡi:Sư Tử Xanh
-Thời Trang làm bảo thạch nhuộm full màu xanh ngọc(Tử Hải Lâm)+Tóc Tiên nhạc nam
-Mũ Long Hổ Khôi 4lo op ck11+0
-FF sơn chỉ 4lo op ck11+0
-Liên Def 13 op poin 3 dòng SL
-Bội Kháng 13 op poin 3 dòng ML SL SL
-Oản HK 12 2lo op sm8
-Cặp ring Kháng +500ck/cái
-Áo HK 12 4lo op sm9
-Quần hh90 op sm8
-Chân 14 TNC 2lo+mũ TNC 14 2lo
-VK hội 2lo op VL10
-FF sơn chỉ 4lo op sm9
-Trong ác còn fu các kiểu+mấy thứ linh tinh BK học được 1 nửa nhưng ko có bk trận Giá 1 triệu
-THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:01652.600.744(HIỆP)mạc cả thoải mái

BC_Sấm Sét
30/12/2014, 11:01 PM
Siêu thoát hoặc chơi tiếp

BC_Sấm Sét
31/12/2014, 11:04 AM
Vote danh vọng cho mình nhé.thanks

BC_Sấm Sét
01/01/2015, 01:18 PM
như tiêu đề mình cần bán 2ID thông tin như sau:
1.TK ma lever 104 đã chuyển sinh lever 92 full tu chân,full kho+nghề hiện là bc G Sấm Sét
-Mũ 15 4lo op sm11+10
-Oản 15 4lo op sm11+10
-Liên+bội nạng+0
-FF TNC 4lo op sm11
-Phi hành 3.2 Vụ Tiêu
-TT6 Bàn Cổ
-Ring 13 TNC khắc ML+11 CTC+2
-Áo QH8 op tốc TL ML op sm11
-Quần QH8
-Chân QH8 -tốc
-VK HHK 15 LH 2lo op VL11 CCS -2 dòng tốc+0
chung ID vm Tiên 101 70% THông Rương=2m5VND
2.KL tiên Lever 102 85% đồ Đạc như sau:
-Thú Cưỡi:Sư Tử Xanh
-Thời Trang làm bảo thạch nhuộm full màu xanh ngọc(Tử Hải Lâm)+Tóc Tiên nhạc nam
-Mũ Long Hổ Khôi 4lo op ck11+0
-FF sơn chỉ 4lo op ck11+0
-Liên Def 13 op poin 3 dòng SL
-Bội Kháng 13 op poin 3 dòng ML SL SL
-Oản HK 12 2lo op sm8
-Cặp ring Kháng +500ck/cái
-Áo HK 12 4lo op sm9
-Quần hh90 op sm8
-Chân 14 TNC 2lo+mũ TNC 14 2lo
-VK hội 2lo op VL10
-FF sơn chỉ 4lo op sm9
-Trong ác còn fu các kiểu+mấy thứ linh tinh BK học được 1 nửa nhưng ko có bk trận Giá 1 triệu
-THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:01652.600.744(HIỆP)mạc cả thoải mái

BC_Sấm Sét
02/01/2015, 12:07 AM
Mới nghỉ game mấy ngày mà thấy nhớ quá đê

BC_Sấm Sét
02/01/2015, 06:13 AM
Tết sẽ onl game trở lại

BC_Sấm Sét
03/01/2015, 09:37 PM
KL tiên Lever 102 85% đồ Đạc như sau:
-Thú Cưỡi:Sư Tử Xanh
-Thời Trang làm bảo thạch nhuộm full màu xanh ngọc(Tử Hải Lâm)+Tóc Tiên nhạc nam
-Mũ Long Hổ Khôi 4lo op ck11+0
-FF sơn chỉ 4lo op ck11+0
-Liên Def 13 op poin 3 dòng SL
-Bội Kháng 13 op poin 3 dòng ML SL SL
-Oản HK 12 2lo op sm8
-Cặp ring Kháng +500ck/cái
-Áo HK 12 4lo op sm9
-Quần hh90 op sm8
-Chân 14 TNC 2lo+mũ TNC 14 2lo
-VK hội 2lo op VL10
-FF sơn chỉ 4lo op sm9
-Trong ác còn fu các kiểu+mấy thứ linh tinh BK học được 1 nửa nhưng ko có bk trận Giá 1 triệu
-THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:01652.600.744(HIỆP)mạc cả thoải mái

BC_Sấm Sét
07/01/2015, 10:50 AM
KL tiên Lever 102 85% đồ Đạc như sau:
-Thú Cưỡi:Sư Tử Xanh
-Thời Trang làm bảo thạch nhuộm full màu xanh ngọc(Tử Hải Lâm)+Tóc Tiên nhạc nam
-Mũ Long Hổ Khôi 4lo op ck11+0
-FF sơn chỉ 4lo op ck11+0
-Liên Def 13 op poin 3 dòng SL
-Bội Kháng 13 op poin 3 dòng ML SL SL
-Oản HK 12 2lo op sm8
-Cặp ring Kháng +500ck/cái
-Áo HK 12 4lo op sm9
-Quần hh90 op sm8
-Chân 14 TNC 2lo+mũ TNC 14 2lo
-VK hội 2lo op VL10
-FF sơn chỉ 4lo op sm9
-Trong ác còn fu các kiểu+mấy thứ linh tinh BK học được 1 nửa nhưng ko có bk trận Giá 1 triệu
-THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:01652.600.744(HIỆP)mạc cả thoải mái

BC_Sấm Sét
09/01/2015, 11:58 PM
KL tiên Lever 102 85% đồ Đạc như sau:
-Thú Cưỡi:Sư Tử Xanh
-Thời Trang làm bảo thạch nhuộm full màu xanh ngọc(Tử Hải Lâm)+Tóc Tiên nhạc nam
-Mũ Long Hổ Khôi 4lo op ck11+0
-FF sơn chỉ 4lo op ck11+0
-Liên Def 13 op poin 3 dòng SL
-Bội Kháng 13 op poin 3 dòng ML SL SL
-Oản HK 12 2lo op sm8
-Cặp ring Kháng +500ck/cái
-Áo HK 12 4lo op sm9
-Quần hh90 op sm8
-Chân 14 TNC 2lo+mũ TNC 14 2lo
-VK hội 2lo op VL10
-FF sơn chỉ 4lo op sm9
-Trong ác còn fu các kiểu+mấy thứ linh tinh BK học được 1 nửa nhưng ko có bk trận Giá 1 triệu
-THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:01652.600.744(HIỆP)mạc cả thoải mái
:tieuho36: