PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán acc + đồ


chemonvn
02/01/2015, 11:04 PM
* Bán đồ:
Ring phép 15 +10, khắc: TL+10, SM+100
Ring phép 15
Bảo luân 15+10
*Bán acc VL tiên char nữ lv 102, Skill gần full.
quần áo, tay chân, FF tất cả đồ 15+10
2 ring def 14 Cuồng tồn huy kí +10.
(ai quan tâm xin để lại giá)
Mua vui lòng LH: 0986.021.076