PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đổi đồ pháp TL lấy đồ pháp HP


Ku_Bi
07/01/2015, 02:32 PM
cần đổi những món sau
TT 45 LL, nón pháp 15 ép 4 SL12+10, PP pháp 15 ép 4 XN+10, Liên bội 16 def+10, Cặp ring phép 15+10
Mình có đồ ở TL và mún đổi đồ ở HP bạn nào mún trao đổi xin vui lòng LH 0903823969

apathetic
07/01/2015, 03:32 PM
ơ Bi sao nỡ bỏ anh em qua HP chơi, về TL chơi đê

Ku_Bi
07/01/2015, 03:41 PM
:tieuho48:bên kia coa chai đợp, bên TL chai già và xí thui:tieuho25:A

apathetic
07/01/2015, 04:20 PM
Ơ về TL đi, có anh đẹp zai nè

Ku_Bi
09/01/2015, 08:08 AM
:tieuho11:UPPP:tieuho11: