PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán +12TD, Luân16+12, +10QH,+11TD, QCAT và accounts


PhạmThùyMy
07/01/2015, 03:02 PM
Cần bán
TT8 12tr
Tay Pháp TNC 4slot KC 1b
Đại Địa Chi Thạch 220m/v
QCAT SLL 70k/1
+12 TD 2tr7
Luân 16+12 2HL 8tr
Nhẫn Phép 15 +10LL +11 1tr7
Liên DEF 16+10 khắc 11LL 1CTC1tr9
Nón Pháp Tỷ Võ 4SM11 +11 khắc 150 CP1tr7
Ưu Bát La 1tr1Đã bán
+10QH 550m/1
+11TD 1tr3/1


Acc VM Ma QH8 104 60% set LH QH8 +0, cung TLT +0, nón-tay 99LH 4slot SM9 +9 full skill. Trong ID còn KK 101. Giá 1tr]
Acc TK Ma QH8 102 40% set tốc +8 (áo và tay +0), VK LH1 +12 giá 2tr5
Acc VS Tiên QH8 104 40% set 99LH 1 món+7 còn lại +8/9. Liên 14+10 TNHN, Bội 14+10 ko TNHN. Cặp nhẫn 13 +9 1TNHN 1 ko TNHN.. VK QH8+12 TNHN. Full skill. Cùng ID có ML 101. Giá 4tr5

Acc PS Ma QH8 chuyển sinh 2 lvl 104-102-101 full BK, PP 95 TNC +9 TNHN, Bội 16 (loại ko GD) +9, set đồ QH8 opt ngon tất cả ngọc XN. Phi Hành Cửu Luyện. Giá 2tr. 4 món QH8 còn +10, nếu mua luôn+10 thì 4tr

... và nhiều đồ lung tung khác ở shop Ký Gửi MậtOng và ChíchBông$1

Trả giá thoải mái :tieuho21:
Liên hệ: 012 03 10 1982 - MậtOng

PhạmThùyMy
12/01/2015, 08:40 PM
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup

PhạmThùyMy
14/01/2015, 03:16 PM
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuppppppppppppppppppppppppppp

kakaman
14/01/2015, 06:16 PM
Lc5 nếu bán bằng gold thì bao tiền 1v

PhạmThùyMy
15/01/2015, 01:26 PM
Đã bán hết rồi bạn, chưa kịp update

Mu_Lan_QB_KL
15/01/2015, 02:12 PM
Còn gì xin đc ko mama, cho pé xin đi :D

PhạmThùyMy
17/01/2015, 10:16 AM
Máu mana bình lvl 10 wá trời nè Mộc Lan :haha:

PhạmThùyMy
18/01/2015, 10:29 PM
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup

PhạmThùyMy
19/01/2015, 09:46 PM
upupupupupuppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppp

PhạmThùyMy
22/01/2015, 12:02 PM
tổng kết ăn tết đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

PhạmThùyMy
28/01/2015, 06:33 PM
Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppp

anhbacktc
28/01/2015, 08:56 PM
con tk 1m5 e muc cho hjhj ^^

PhạmThùyMy
30/01/2015, 10:44 AM
Cái đó hơi quá đó nha :tucgian:

PhạmThùyMy
01/02/2015, 03:26 PM
Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

PhạmThùyMy
02/02/2015, 09:44 AM
Bán hết kiếm tiền đi chơi đây :hon:

trandeco
02/02/2015, 03:37 PM
em yêu chị thùy my. up cho chị lấy tiền tiêu tết

PhạmThùyMy
03/02/2015, 02:04 AM
Upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ngày mới

PhạmThùyMy
04/02/2015, 04:16 PM
Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppp

PhạmThùyMy
05/02/2015, 06:04 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppp ngày mới

WinterNight
05/02/2015, 08:34 AM
Khuân được đống này sang TS thì tốt nhỉ :v

PhạmThùyMy
05/02/2015, 09:10 AM
Khuân chơi ở đây cũng được mà :haha:

PhạmThùyMy
06/02/2015, 03:02 AM
upppppppppppppppppppppppppppppppp ngày mới

PhạmThùyMy
07/02/2015, 02:40 AM
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupppppppppppppppppp ngài mới

PhạmThùyMy
08/02/2015, 02:53 PM
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupppppppppppppppppppp ppppppppppppppppppppppppppp

PhạmThùyMy
09/02/2015, 10:29 PM
upupupuppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppp

WinterNight
10/02/2015, 10:47 AM
Vãi cả up, rảnh rỗi không qua farm phụ ít mã thẻ người đẹp :v

PhạmThùyMy
10/02/2015, 11:13 PM
Acc đâu mà farm ông lọi

PhạmThùyMy
12/02/2015, 10:43 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppppp

PhạmThùyMy
12/02/2015, 10:47 PM
Uppppppppppppppppppppppp phát trước khi ngủ

PhạmThùyMy
13/02/2015, 09:31 AM
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuppppppp ppppppppppppppppppppppppppppp

Thứ 6 ngày 13 :(

Jet_Spa_Prow
13/02/2015, 03:04 PM
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

ngày 13 thứ 6 :))

PhạmThùyMy
14/02/2015, 01:43 AM
Nhân dịp 14/2 giảm giá các món ở shop KG luôn :hon:

PhạmThùyMy
15/02/2015, 08:42 AM
upupupuppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pp

PhạmThùyMy
18/02/2015, 10:54 AM
Qua hum nay là hết giảm giá nhoa bà con :hon:

PhạmThùyMy
21/02/2015, 10:16 PM
Hết tết rồi :(

PhạmThùyMy
25/02/2015, 07:22 PM
upupupuppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppp

PhạmThùyMy
01/03/2015, 08:37 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppp

PhạmThùyMy
03/03/2015, 11:50 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppp

PhạmThùyMy
04/03/2015, 04:08 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppp

PhạmThùyMy
06/03/2015, 06:32 PM
Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

PhạmThùyMy
09/03/2015, 01:01 PM
upupupupuppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppp

PhạmThùyMy
11/03/2015, 08:33 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppp

PhạmThùyMy
12/03/2015, 09:44 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppp

PhạmThùyMy
20/03/2015, 03:17 AM
Em trôi xa quá, em tôi trôi xa quá :((

PhạmThùyMy
24/03/2015, 11:31 PM
tống tháo đê, game như hạch rồi zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PhạmThùyMy
02/04/2015, 10:16 PM
Cứ phải up .................................................. ...

PhạmThùyMy
05/04/2015, 12:06 AM
Lại phải up

PhạmThùyMy
13/04/2015, 12:44 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppp

a1tuyet
14/04/2015, 08:12 PM
spam giúp my Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppppp

NGok
16/04/2015, 06:23 PM
Luân 16 có fix với lại có chờ gom tiền đc ko sis My

crystal_rose
18/04/2015, 11:01 AM
Có acc nào cùi cùi cho ta mượn đi dạo lại game với mụ my péo khìn :dangyeu:

PhạmThùyMy
25/04/2015, 11:09 PM
Cần bán
TT8 12tr
Tay Pháp TNC 4slot KC 1b
Đại Địa Chi Thạch 220m/v
QCAT SLL 70k/1
+12 TD 2tr7
Luân 16+12 2HL 8trĐã theo chủ mới
Nhẫn Phép 15 +10LL +11 1tr7Đã bị hốt
Liên DEF 16+10 khắc 11LL 1CTC1tr9Xong
Nón Pháp Tỷ Võ 4SM11 +11 khắc 150 CP2b3
Ưu Bát La 1tr1Đã bán
+10QH 550m/1Sạch
+11TD 1tr3/1


Acc VM Ma QH8 104 60% set LH QH8 +0, cung TLT +0, nón-tay 99LH 4slot SM9 +9 full skill. Trong ID còn KK 101. Giá 1tr
Acc TK Ma QH8 102 40% set tốc +8 (áo và tay +0), VK LH1 +12 giá 2tr5
Acc VS Tiên QH8 104 40% set 99LH 1 món+7 còn lại +8/9. Liên 14+10 TNHN, Bội 14+10 ko TNHN. Cặp nhẫn 13 +9 1TNHN 1 ko TNHN.. VK QH8+12 TNHN. Full skill. Cùng ID có ML 101. Giá 4tr5... và nhiều đồ lung tung khác ở shop Ký Gửi MậtOng và ChíchBông$1

Trả giá thoải mái :tieuho21:
Liên hệ: 012 03 10 1982 - MậtOng

:tieuho30:Mất tích lâu thế nhỉ? Vào game pm MậtOng :tieuho40:Có acc nào cùi cùi cho ta mượn đi dạo lại game với mụ my péo khìn :dangyeu:

PhạmThùyMy
28/04/2015, 03:17 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppp

adung
28/04/2015, 10:11 PM
ban minh cai luan 16