PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thanh Lý acc + đồ !!


gauchuot2
08/01/2015, 07:19 PM
acc KK 102 48% chưa chuyển sinh
1 Q nữa là full TC.. sách vở chỉ học mỗi Đao kiếm Tinh thông
Đao Qh8 CCT - SL 18 - giảm 4% stnh - chí mạng 1 % ( + 9 qh ) ( VL 10 x2 )
Áo tốc + 7 qh ( 4 SM 10 )
chân Qh8 TL 10 SL 8 +0 ( 4 SM 11 )
Tay nặng 99 ( 4 SM 11 ) +0
acc giá 650k !!!
bán lẻ :
Liên kháng VMMP 15 +8 ( CVL + 37 ) : 450k
Mũ trọng TNC +9 ( 4 SM 11 ) :400k
FF Quang Mang 4 SM 11 +6 250k !!!!
Liên hệ 01264 188 711 ( TP.HCM) nha mọi người.. mua hết fix mạnh cho anh em !!!:tieuho11::tieuho11:

gauchuot2
08/01/2015, 11:51 PM
acc KK 102 48% chưa chuyển sinh
1 Q nữa là full TC.. sách vở chỉ học mỗi Đao kiếm Tinh thông
Đao Qh8 CCT - SL 18 - giảm 4% stnh - chí mạng 1 % ( + 9 qh ) ( VL 10 x2 )
Áo tốc + 7 qh ( 4 SM 10 )
chân Qh8 TL 10 SL 8 +0 ( 4 SM 11 )
Tay nặng 99 ( 4 SM 11 ) +0
acc giá 650k !!!
bán lẻ :
Liên kháng VMMP 15 +8 ( CVL + 37 ) : 450k
Mũ trọng TNC +9 ( 4 SM 11 ) :400k
FF Quang Mang 4 SM 11 +6 250k !!!!
Liên hệ 01264 188 711 ( TP.HCM) nha mọi người.. mua hết fix mạnh cho anh em !!!:tieuho11::tieuho11:
uppp nàoooo - lênnnnnnnnnnnnnn

gauchuot2
09/01/2015, 07:03 PM
acc KK 102 48% chưa chuyển sinh
1 Q nữa là full TC.. sách vở chỉ học mỗi Đao kiếm Tinh thông
Đao Qh8 CCT - SL 18 - giảm 4% stnh - chí mạng 1 % ( + 9 qh ) ( VL 10 x2 )
Áo tốc + 7 qh ( 4 SM 10 )
chân Qh8 TL 10 SL 8 +0 ( 4 SM 11 )
Tay nặng 99 ( 4 SM 11 ) +0
acc giá 650k !!!
bán lẻ :
Liên kháng VMMP 15 +8 ( CVL + 37 ) : 450k
Mũ trọng TNC +9 ( 4 SM 11 ) :400k
FF Quang Mang 4 SM 11 +6 250k !!!!
Liên hệ 01264 188 711 ( TP.HCM) nha mọi người.. mua hết fix mạnh cho anh em !!!:tieuho11::tieuho11:

fix acc giá chỉ còn 600k.. mại zô - FF Đã bán nha anh em.. tks a e đã đọc :tieuho48:

gauchuot2
12/01/2015, 07:25 PM
acc KK 102 48% chưa chuyển sinh
1 Q nữa là full TC.. sách vở chỉ học mỗi Đao kiếm Tinh thông
Đao Qh8 CCT - SL 18 - giảm 4% stnh - chí mạng 1 % ( + 9 qh ) ( VL 10 x2 )
Áo tốc + 7 qh ( 4 SM 10 )
chân Qh8 TL 10 SL 8 +0 ( 4 SM 11 )
Tay nặng 99 ( 4 SM 11 ) +0
acc giá 650k !!!
bán lẻ :
Liên kháng VMMP 15 +8 ( CVL + 37 ) : 450k
Mũ trọng TNC +9 ( 4 SM 11 ) :400k
FF Quang Mang 4 SM 11 +6 250k !!!!
Liên hệ 01264 188 711 ( TP.HCM) nha mọi người.. mua hết fix mạnh cho anh em !!!:tieuho11::tieuho11:
chỉ còn mỗi nón ... acc fix còn 550k.. Đao +9, áo +7 óp ngon đấy.. anh em xúc lẹ giúp em nào :tieuho11::tieuho11: ...