PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán acc VM


hoangha1024
12/01/2015, 12:31 PM
acc VM 103 ma tôn TS lần 1 hiện đang LV 100
set 15 QH
VK Qh +12 op 2 ngọc VL 10
mũ 15 HHHK 4slot 4 ngọc bàn cổ +8
áo 4 ngọc bàn cổ +8
quần 4 ngọc bàn cổ + 7 TNHN
chan 4 ngọc SM 9 + 7 TNHN
tay 4 ngọc SM 10 + 5
FF TNC 4 slot 4 ngọc thương mang chi thạch
Liên 14 khắc 10 TL
nhãn CVL TNC +5 Khắc 7 ML
nhẫn Thiên ngục
TT6 Bàn cổ
Tinh Linh thái bạch 86/100
phi hành Diên Dực
các skill đã học: Bách bộ, cung nỏ,dẫ nhi, liên xạ,kích thối thỉ, lạc lôi , xà hạt, lọi xỉ
1 số skill 100+ skill hội
còn hơn 1k QTTB
nghề may cấp 7
tài khoản đã thông kho 1 ac tk nhập ma LV 102, DV 10k, sét tốc
giá ra đi là 4m VND
P/s: đồ THNH đã bôi đỏ còn lại chưa TNHN

ac TT 102 ma tôn TS lần 1 Lv 90
set QH ngọc SM 9
Skill đã học hú máu + damage + chùy tinh thông
Thông kho có 1 KL tiên LV 100 TS lần 1 cũng đã 100 quần + áo 15 TNC VK 13 TNC
Giá là 500k

Liên hệ: 0962 422 848 GD HN or BN or ATM

hoangha1024
12/01/2015, 01:51 PM
update ảnh
http://i216.photobucket.com/albums/cc269/1r4ng1024/2015-01-1211-26-55.png (http://s216.photobucket.com/user/1r4ng1024/media/2015-01-1211-26-55.png.html)http://i216.photobucket.com/albums/cc269/1r4ng1024/2015-01-1211-26-51.png (http://s216.photobucket.com/user/1r4ng1024/media/2015-01-1211-26-51.png.html)http://i216.photobucket.com/albums/cc269/1r4ng1024/2015-01-1211-26-53.png (http://s216.photobucket.com/user/1r4ng1024/media/2015-01-1211-26-53.png.html)http://i216.photobucket.com/albums/cc269/1r4ng1024/2015-01-1211-26-49.png (http://s216.photobucket.com/user/1r4ng1024/media/2015-01-1211-26-49.png.html)http://i216.photobucket.com/albums/cc269/1r4ng1024/2015-01-1211-26-47.png (http://s216.photobucket.com/user/1r4ng1024/media/2015-01-1211-26-47.png.html)http://i216.photobucket.com/albums/cc269/1r4ng1024/2015-01-1211-26-45.png (http://s216.photobucket.com/user/1r4ng1024/media/2015-01-1211-26-45.png.html)http://i216.photobucket.com/albums/cc269/1r4ng1024/2015-01-1211-26-35.png (http://s216.photobucket.com/user/1r4ng1024/media/2015-01-1211-26-35.png.html)http://i216.photobucket.com/albums/cc269/1r4ng1024/2015-01-1211-26-41.png (http://s216.photobucket.com/user/1r4ng1024/media/2015-01-1211-26-41.png.html)http://i216.photobucket.com/albums/cc269/1r4ng1024/2015-01-1211-26-39.png (http://s216.photobucket.com/user/1r4ng1024/media/2015-01-1211-26-39.png.html)http://i216.photobucket.com/albums/cc269/1r4ng1024/2015-01-1211-26-43.png (http://s216.photobucket.com/user/1r4ng1024/media/2015-01-1211-26-43.png.html)

hoangha1024
13/01/2015, 09:51 AM
upppppppppppppppppppp leeeeen naooooooooooooooooooooo

hoangha1024
13/01/2015, 11:34 AM
upppppppppppppp

hoangha1024
14/01/2015, 06:44 AM
upppppppppppppppp ch ngaøy baûo trì