PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán KK ngon, bổ, rẻ tại HN


dothang66
12/01/2015, 10:01 PM
Mình muốn bán acc KK như sau
_LV trước TS 103, hiện tại 96 ( do bận k cày được)
_Full TC và bí kíp
_VK quyền +12, VK trường phủ +12
_Mũ 15+10, ngọc SL12
_Áo LH8+ 10, SL12, op -0.05
_Quần LH8+10, op kháng +10%,
_QUần HHHK15
_Chân LH8+10, op -0.05
_Tay LH8 + Tay HHHK99
_Liên kháng 15+10
_Bội HHHK99
_Cặp ring TNC
_FF TNC+10
_TT6 tự do
_FF Tinh vận
_ Đặc biệt: có 15 thẻ CHiến Linh S, trong đó có đủ 6 loại khác nhau
Giá cho em nó ra đi là 7m. Cảm ơn!

dothang66
13/01/2015, 12:01 PM
Mình muốn bán acc KK như sau
_LV trước TS 103, hiện tại 96 ( do bận k cày được)
_Full TC và bí kíp
_VK quyền +12, VK trường phủ +12
_Mũ 15+10, ngọc SL12
_Áo LH8+ 10, SL12, op -0.05
_Quần LH8+10, op kháng +10%,
_QUần HHHK15
_Chân LH8+10, op -0.05
_Tay LH8 + Tay HHHK99
_Liên kháng 15+10
_Bội HHHK99
_Cặp ring TNC
_FF TNC+10
_TT6 tự do
_FF Tinh vận
_ Đặc biệt: có 15 thẻ CHiến Linh S, trong đó có đủ 6 loại khác nhau
Giá cho em nó ra đi là 7m. Cảm ơn!
fix 6m5 cho ai quan tâm 0976982466

dothang66
17/01/2015, 12:02 PM
upppppppppppppppppppp 6m cho bạn nào cần

dothang66
20/01/2015, 10:35 PM
fix 5m5 cho bác nào quan tâm