PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Liên kháng 16, Bội kháng 15 TL +10


khachphongtran27
13/01/2015, 11:14 AM
Do thanh lý gần hết nên lập topic mới.
1. Acc PS 193k DV, vẫn đang lên hàng ngày. set Hội, Luân 85 250k hoặc bán = Gold, CKT, PH Linh Tộc 3.3, theo gia gold 800k/1b
2.Acc VM ts2 105-101 ( 97m nữa 102)- 100, bk thiếu kích thối là full bảng, full kho hòm, ThTr, nghề
- Cung Qh 32 CTC 2VL 11 +9
- Nón TNC LH2 3 slot SM10 +9
- Áo+Quần + Chân opt point SM11 +5
- Tay point SM Hội +8
- FF TNC 4slot SM Hội +6
- Liên Bội 99 +5
- TT3 15 TL
- cặp Ring TNC khắc ML7 +5
- PH 3.3, cưỡi truyền thuyết bóng đêm,...
GIÁ: 1m5, nhận thanh toán = Gold hoặc đổi cặp Ring 15 khắc TL 10-11 +9, hoặc TT7 + ring TNC +8
Ai quan tâm sms: 0949807500

khachphongtran27
13/01/2015, 09:04 PM
Có nhu cầu đổi:
Liên đổi +11 tự do + 600 CKT, chuyển vào Cung QH
Bội đổi TDC
Acc đổi CKT, ai wan tam sms nhé