PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán


Siro
14/01/2015, 10:08 PM
Cung 16 ngọc XN = 8tr5 VND
TT Tử Dạ Ca =1tr3 VND
FF Phạt Điện Tiêu Minh Quang 3lo +11 ngọc SL 10 =1t7 VND
Liên 15 khang +11 =1tr7 VND
Bội Chiến Ca +10 =1tr VND
Nhẫn VL 15 +10 TNHN khắc TC +1 =1tr VND
Mũ 15 4lo +11 TNHN ngọc TC +1
áo 15 4lo +11 TNHN ngọc TC +1
chân15 4lo +11 TNHN ngọc SL 12
tay 15 4lo +10 TNHN ngọc Sl 12
Quần 15 4lo +11 TNHN ngoc TC +1
Nhẫn 15 +12 TNHN
xác ko 6t5
Cả acc 20tr
Ai quan tam PM 0989055667 An GD HCM

Siro
15/01/2015, 02:32 PM
lennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn