PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán acc VM Tiên CS2 100


Siro
16/01/2015, 10:13 PM
Cung 16 ngọc XN
TT Tử Dạ Ca
FF Phạt Điện Tiêu Minh Quang 3lo +11 ngọc SL 10
Liên 15 khang +11 khắc ML+10
Bội Chiến Ca TVL +10 khắc +8 SL
Nhẫn VL 15 +10 khắc TC +1
Mũ 15 4lo +11 TNHN ngọc TC +1
áo 15 4lo +11 TNHN ngọc TC +1
chân15 4lo +11 TNHN ngọc SL 12
tay 15 4lo +10 TNHN ngọc Sl 12
Quần 15 4lo +11 TNHN ngoc TC +1
Nhẫn 15 +12 TNHN khắc +9TL

Cả acc 20tr
LH 0989055667 An

Siro
17/01/2015, 04:36 PM
lennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Siro
17/01/2015, 10:45 PM
upppppppppppppp

Siro
18/01/2015, 11:24 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Siro
19/01/2015, 08:35 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

_Relax_
20/01/2015, 11:06 AM
Acc char nam hay nữ vậy bạn? Bạn có thể úp hình cho xem được không? Hoặc buổi tối khi nào on đc sms mình xem đồ nhé 01697063258

Siro
20/01/2015, 11:15 AM
Acc char nam hay nữ vậy bạn? Bạn có thể úp hình cho xem được không? Hoặc buổi tối khi nào on đc sms mình xem đồ nhé 01697063258

Acc char nam nha ban mun log khi nao xem cung dc co alo cho minh log cho xem

_Relax_
20/01/2015, 11:20 AM
Alo vào số nào bạn?

Siro
20/01/2015, 07:34 PM
Len naooooooooooooooooooo

_Relax_
21/01/2015, 08:52 AM
Cung 16 ngọc XN = 8tr5 VND
TT Tử Dạ Ca =1tr3 VND
FF Phạt Điện Tiêu Minh Quang 3lo +11 ngọc SL 10 =1t7 VND
Liên 15 khang +11 =1tr7 VND
Bội Chiến Ca +10 =1tr VND
Nhẫn VL 15 +10 TNHN khắc TC +1 =1tr VND
Mũ 15 4lo +11 TNHN ngọc TC +1
áo 15 4lo +11 TNHN ngọc TC +1
chân15 4lo +11 TNHN ngọc SL 12
tay 15 4lo +10 TNHN ngọc Sl 12
Quần 15 4lo +11 TNHN ngoc TC +1
Nhẫn 15 +12 TNHN
xác ko 6t5
Cả acc 20tr
LH 0989055667 An

Acc với tất cả đồ màu xanh = 6m, ok thì pm mình nhé 01697063258

Siro
21/01/2015, 11:04 AM
Upppppppppppppppppppppppppppppppp

Siro
22/01/2015, 10:04 AM
lennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Siro
22/01/2015, 07:57 PM
Lennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Siro
23/01/2015, 10:55 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppp

_Relax_
24/01/2015, 10:48 AM
Cung 16 ngọc XN = 8tr5 VND
TT Tử Dạ Ca =1tr3 VND
FF Phạt Điện Tiêu Minh Quang 3lo +11 ngọc SL 10 =1t7 VND
Liên 15 khang +11 =1tr7 VND
Bội Chiến Ca +10 =1tr VND
Nhẫn VL 15 +10 khắc TC +1 =1tr VND
Mũ 15 4lo +11 TNHN ngọc TC +1
áo 15 4lo +11 TNHN ngọc TC +1
chân15 4lo +11 TNHN ngọc SL 12
tay 15 4lo +10 TNHN ngọc Sl 12
Quần 15 4lo +11 TNHN ngoc TC +1
Nhẫn 15 +12 TNHN
xác ko 6t5
Cả acc 20tr
LH 0989055667 An

20tr (cả acc) - 8tr5 (Cung) - 1tr3 (TDC) - 1tr7 (Liên) - 1tr (Bội) - 1tr (Nhẫn +10) = 6.5tr (Acc và đồ còn lại)
(20tr (cả acc) - 13tr5 (Tổng giá đồ màu đỏ) = 6tr5 (Màu xanh)
6tr5 (Chỗ màu xanh) bán thì hồi âm lại bạn nhé.

Siro
25/01/2015, 11:40 AM
lennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

vietbacvn
25/01/2015, 01:15 PM
Xác không = 5m, bán không b?

khachphongtran27
25/01/2015, 01:56 PM
Bội thủ hay kháng ? có khắc gì ko ?

Siro
27/01/2015, 12:58 PM
lennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Siro
27/01/2015, 08:20 PM
Uppppppppppppppppppppppppp

Siro
28/01/2015, 12:02 PM
Lennnnnnnnnnnnnnnn ngay moi

Siro
30/01/2015, 07:54 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppp

Siro
31/01/2015, 01:14 PM
lennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

hongson
31/01/2015, 11:44 PM
Muốn mua cung 16 và thiên thư TDC thì ban có bán ko, nếu bán thì bao nhiêu

Siro
02/02/2015, 09:44 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppp

Muốn mua cung 16 và thiên thư TDC thì ban có bán ko, nếu bán thì bao nhiêu

Cung 8tr5 TDC 1tr4

Siro
03/02/2015, 04:08 PM
Lennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn