PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán KK QH9 Tiên Full Max , CS1 105 , lv 104 50%


KhỏiPM
17/01/2015, 11:45 AM
KK Tiên QH9 set Bích Luỹ ,full BK sách vở , Max Linh Mạch , đã học 4 skill mới cực mạnh ,
đang lv 104 50% sắp up 105 lần 2 rùi CS ở mốc max


Thông tin :

Chuỳ QH9 2 Long Viêm +12


Thương QH8 2 Long Viêm +12 op VIP


Áo QH8 4 viên Bích Luỹ +12 op VIP


Quần QH8 4 viên Bích Luỹ +12 op VIP


Chân QH8 4 viên Bích Luỹ +12 op VIP


Tay QH8 4 viên Bích Luỹ +12 op VIP


Nón 15 4 viên Kim Cương +12


FF 16 LH 4 viên Bích Luỹ +12


Liên def 16 +12 khắc 3 op VIP


Bội QH9 LH +12


Ring QH9 LH +12 khắc 2 op VIP


Ring 15 +12 khắc 2 op VIP


TT8

Bán cả acc không xé lẻ bất kì món gì giá 75m

Bán lẻ Song Kiếm 16 Luân Hồi gần max op = 14m

Liên hệ : 0947 658585

độccôthần
18/01/2015, 07:28 AM
em đến phục anh vụ lever 104 đấy thật sự hâm mộ quá @@ ........................................

xuanbac01
18/01/2015, 08:53 AM
Đù thàng kha key 104 nhanh thế key cho anh đi.

KhỏiPM
20/01/2015, 10:54 AM
up tiếp nào lên lên lên

Varus
20/01/2015, 09:29 PM
7upppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

KhỏiPM
21/01/2015, 12:53 PM
up tiếp nào anh em

KhỏiPM
23/01/2015, 10:07 PM
up tiếp thoai nào hehehe

Varus
23/01/2015, 10:25 PM
Thì uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp p