PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán Acc KK QH 8 Full TC + BK


Quyết Bờm
19/01/2015, 06:27 AM
KK Ma 104 TS 1 lần :tieuho30::tieuho30:
VK QH +10
Áo QH +8
Tay 99 +8
Bội Nặng 99 +8
Chân QH +9
Mũ 15 + 9
Quần 15 +8
Ring TNC + Ring 97 TL 10
Liên VMMP 14
FF TNC +8
Tinh Linh 7x-8x/100
PH Dao Quang... 70m Gold...
Full Rương Hòm Đồ....
K hiểu gì về cái phiên bản mới này.
Giá 1m8. Ai mua LH 0966387492
GD ATM uy tín ( Tiền trc T.T sau, Nhận được tiền sent T.T) Hoặc GD Trực Tiếp Thái Nguyên or Hà Nội:tieuho28::tieuho28:

bjnb0nbj_luv
21/01/2015, 11:45 AM
Úp phát nào..... Ai xúc đê....

bjnb0nbj_luv
22/01/2015, 12:10 AM
uppppppppppppppppppp fix 1m7 ai xúc đê... Đồ Qh Áo có - Tốc nhé Cái chân xoay 500m k ra T_T

bjnb0nbj_luv
22/01/2015, 03:20 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

bjnb0nbj_luv
23/01/2015, 02:58 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppp.

Quyết Bờm
23/01/2015, 03:20 PM
Bán hoặc đổi PS Nam.:tieuho2::tieuho2: