PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thanh lý PS QH9


tienquanghg
19/01/2015, 04:05 PM
Bán ID PS Ma QH9 đồ đạc như sau:
Sét QH9 LH2 +12 Full SL12
Mũ Thượng Vũ 4s-SL12 +12 -150 công phép.
Nhẫn QH9 LH3+12 Khác LL11.
Nhẫn 15+12 Khắc LL10.
FF 16+12 4s-SL12 khắc TVL 330.
Liên deff 16+12 khắc 3 op TL+LL+1 Crit.
TT7 -45LL
Full TC + Kho + Max Linh Mạch
Thẻ chiến Linh đang dùng 5S+1A. + 11 thẻ S các loại trong túi Chiến Linh.
Lực tay chưa buff 36508-38866. 82CTC
TS1 - 105; CS2-101 >> Giờ 100.
Trong kho còn 24 Nguyên liệu khóa
+4k1 HMTT +2k5 CKT + 01 BGCT
+ 04HM-NTT +270 NTT + 1 Kho phù bên nhỏ
+ Thập cẩm ::D. + Mi Linh 101+Tit 95.
Giá pé ra đi 110m.
Liên hệ: 09 88 11 63 63.

tienquanghg
20/01/2015, 11:23 AM
[QUOTE=tienquanghg;3086256]Bán ID PS Ma QH9 đồ đạc như sau:
Sét QH9 LH2 +12 Full SL12
Mũ Thượng Vũ 4s-SL12 +12 -150 công phép.
Nhẫn QH9 LH3+12 Khác LL11.
Nhẫn 15+12 Khắc LL10.
FF 16+12 4s-SL12 khắc TVL 330.
Liên deff 16+12 khắc 3 op TL+LL+1 Crit.
TT7 -45LL
Full TC + Kho + Max Linh Mạch
Thẻ chiến Linh đang dùng 5S+1A. + 11 thẻ S các loại trong túi Chiến Linh.
Lực tay chưa buff 36508-38866. 82CTC
TS1 - 105; CS2-101 >> Giờ 100.
Trong kho còn 24 Nguyên liệu khóa
+4k1 HMTT +2k5 CKT + 01 BGCT
+ 04HM-NTT +270 NTT + 1 Kho phù bên nhỏ
+ Thập cẩm ::D. + Mi Linh 101+Tit 95.

Liên hệ: 0912544499 người đẹp Linh :tieuho42:

Thor2
20/01/2015, 02:47 PM
lên nốc nhà là lên nốc .................................
.................................................. .....

tienquanghg
26/01/2015, 02:47 PM
Bán ID PS Ma QH9 đồ đạc như sau:
Sét QH9 LH2 +12 Full SL12
Mũ Thượng Vũ 4s-SL12 +12 -150 công phép.
Nhẫn QH9 LH3+12 Khác LL11.
Nhẫn 15+12 Khắc LL10.
FF 16+12 4s-SL12 khắc TVL 330.
Liên deff 16+12 khắc 3 op TL+LL+1 Crit.
TT7 -45LL
Full TC + Kho + Max Linh Mạch
Thẻ chiến Linh đang dùng 5S+1A. + 11 thẻ S các loại trong túi Chiến Linh.
Lực tay chưa buff 36508-38866. 82CTC
TS1 - 105; CS2-101 >> Giờ 100.
Trong kho còn 24 Nguyên liệu khóa
+4k1 HMTT +2k5 CKT + 01 BGCT
+ 04HM-NTT +270 NTT + 1 Kho phù bên nhỏ
+ Thập cẩm ::D. + Mi Linh 101+Tit 95.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50m.
Liên hệ: SMS 09 88 11 63 63.

tienquanghg
27/01/2015, 08:42 AM
Upppppppppp. Bạn nào thích PS Pmm minh giảm giá ::D

tienquanghg
29/01/2015, 09:21 AM
Bán ID PS Ma QH9 đồ đạc như sau:
Sét QH9 LH2 +12 Full SL12
Mũ Thượng Vũ 4s-SL12 +12 -150 công phép.
Nhẫn QH9 LH3+12 Khác LL11.
Nhẫn 15+12 Khắc LL10.
FF 16+12 4s-SL12 khắc TVL 330.
Liên deff 16+12 khắc 3 op TL+LL+1 Crit.
TT7 -45LL
Full TC + Kho + Max Linh Mạch
Thẻ chiến Linh đang dùng 5S+1A. + 11 thẻ S các loại trong túi Chiến Linh.
Lực tay chưa buff 36508-38866. 82CTC
TS1 - 105; CS2-101 >> Giờ 100.
Trong kho còn 24 Nguyên liệu khóa
+4k1 HMTT +2k5 CKT + 01 BGCT
+ 04HM-NTT +270 NTT + 1 Kho phù bên nhỏ
+ Thập cẩm ::D. + Mi Linh 101+Tit 95.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50m.
Liên hệ: SMS 09 88 11 63 63.

Upppppppppppppppppppppppppppppppppppp:tieuho33:

tienquanghg
31/01/2015, 01:40 PM
Fix giá 40m :tieuho24:

hakurachi
07/01/2016, 09:58 AM
upppppppppppppppppppp