PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán chuỷ thủ tnc 15 + 12, 2 dòng tốc


leduchungtm
21/01/2015, 04:51 PM
Cần bán chuỷ thủ 15 + 12 , 2 slót ngọc vl 10
Opt : 2 dòng tốc + 3% chí mạng.
Giá 3.7 ml gd hà nội.
093 66 89980

leduchungtm
28/01/2015, 01:17 PM
upp :

Bán thêm 2 thiên thư bàn cổ : 600 nghìn vnd / 1 BC.
1.1 ml/2 :tieuho22:

leduchungtm
28/01/2015, 04:01 PM
Cần bán chuỷ thủ 15 + 12 , 2 slót ngọc vl 10
Opt : 2 dòng tốc + 3% chí mạng.
Giá 3.5 ml gd hà nội.
093 66 89980

Update giá 3.5 ml