PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thanh lí đồ


SD07
23/01/2015, 08:21 AM
Hàm Hoàn SLL 1k viên = 3tr
Thiên Cương Thạch 1k viên = 750m
Phá Ma Lưu Pháp Khí 1c = 1tr
LC5 75v = 2tr
Thái Huyền 96/105(còn trinh ,set 32p LL SL)=2,5tr
Thái Huyền 91/100(o còn trinh)=1Bil
Cặp Nhẫn VL15+11(khắc 11ML và 11TL) 2tr/cái

SD07
24/01/2015, 09:48 AM
up_________________________________________

joe
24/01/2015, 11:51 AM
Chưa chết à chú kan:tieuho32:

lanhchuacodoc
24/01/2015, 06:14 PM
bán mắc thế thì ế chắc! HH event 1k viên có 2k KNB :v

SD07
25/01/2015, 08:17 AM
bán mắc thế thì ế chắc! HH event 1k viên có 2k KNB :v

dis zị à, lâu quá a không cập nhật rồi hixxxxxxxxxx:tieuho37::tieuho37::tieuho37:

SD07
26/01/2015, 09:46 AM
up_______________________________________

SD07
28/01/2015, 11:02 AM
up____________________________

SD07
29/01/2015, 09:55 AM
up_________________________________

SD07
03/02/2015, 09:38 AM
up______________________________________