PDA

Xem phiên bản đầy đủ : [HN]Bán đồ pháp 15


dendaycung
21/12/2016, 10:40 AM
Thanh lý ỉt hàng tồn kho:
- mũ pháp 15 4 Minh vương +12 khắc 150 CP = 4m
- PP pháp 15 4 Bích lũy +12 khắc 330 tvl = 3m5
- PP pháp 15 4 sl12 +12 khắc 225 tvl = 2m5
Ai mua xin liên hệ 0929.791. chín tám bảy. GD HN HCM hoặc ATM.