PDA

Xem phiên bản đầy đủ : 4L: Bán acc NT vk+12 hcm


tghm88
03/07/2017, 10:03 AM
:tieuho11::tieuho11:
Bán acc NT ma qh8 cs2 105
+ Acc full bikip, cả bikip Sáng Thế.
+ Full LM, Động thiên 10
+ Set qh8 +10 opt ngọc SL12
+ Vk qh8 +12 opt ctc
+ FF 16+10 ép ngọc SL12
+ Bội 16 TVL +11
+ Liên 16 TVL +8
+ TT7 +45LL
+ Ring 13 TNC +9
+ Ring 15 TNC +8
+ Mũ tỷ võ 4slot ngọc SL12 +10
+ CL 4S 2A

Acc thông rương với VL qh8, vk +11
Giá ra đi: 4m vnd gd tại hcm or ATM.
LH: sms 01665200488.
Thanks.:tieuho8::tieuho8:

sonk9d
05/07/2017, 09:51 AM
3m5 ok giao dịch nhé bạn

supersentai
11/07/2017, 05:27 PM
Char nam hay nữ ? Có hình k ché ? 3m gd HCM hem :3