PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tọa Độ Boss Các Cấp


ToDie
15/06/2007, 12:17 PM
Bảng I: Trùm cấp 2x-7x

Tên Cấp độ và vị trí

- Hợi Quy Cấp 23 (Tổ Long Thành Nam - 540;607)

- Bào Xỉ Cấp 26 (Bạch Hổ Lĩnh - 457;732)

- Cuồng Huyết Thi Ma Cấp 26 (Bích Đào Lâm - 547;759)

- Hào Điểu Cấp 29 (Ma Thiên Nhai - 426;532)

- Địa Ngu Cấp 30 (Long Chiến Chi Dã - 212;644)

- Mị Yêu Cấp 30 (Ma Thiên Nhai - 412;538)

- Phương Thanh Tử Cấp 32 ( Bích Đào Lâm - 556;767)

- Yến Sanh Cấp 32 (Khoáng Trường - 475;677)

- Cú Mang Cấp 34 ( Lang Đồ Đằng Cốc - 331;551)

- Cùng Kì Cấp 34 (Ngoại Ô Kiếm Tiên Thành - 453;912)

- U Minh Lão Yêu Cấp 35 (U Lan Cốc - 523;522)

- Lão Ngoạn Cấp 42 (Thương Kì Sâm Lâm - 435;720)

- Minh Lang Chi Vương Cấp 42 (Bích Đào Lâm - 563;763)

- Tần Lăng Tướng Quân Cấp 45 (Ngọc Toái Than - 637;878)

- Hào Huyết Lang Vương Cấp 50 (Phá Trận Bình Nguyên - 310;893)

- Minh Ngưu Chi Vương Cấp 50 (Long Chiến Chi Dã - 164;648)

- Hổ Thiên Quân Cấp 52 (Tuyệt Long Pha - 312;579)

- Long Thiên Quân Cấp 52 (Tuyệ Long Pha - 329;589)

- Sư Thiên Quân Cấp 52 (Tuyệt Long Pha - 342;580)

- Xích Sắc Phi Long Cấp 55 (Long Chiến Chi Giã - 182;646)

- Thanh Ngưu Lôi Ma Vương Cấp 55 (Phi Lai Trấn - 122;678)

- Minh Thử Chi Vương Cấp 55 (Vũ Vương Pha - 449;404)

- Thâm Hải Cự Long Cấp 60 (Vô Cực Hải - 699;975)

- Huyền Thiên Ma Nhãn Cấp 60 (Vũ Vương Đỉnh - 438;419)

- Minh Hổ Chi Vương Cấp 60 (Phi Ưng Bảo - 345;567)

- Minh Sư Chi Vương Cấp 60 (Ma Thiên Nhai - 411;521)

- Cuồng Bạo Thiết Giáp Sư Vương Cấp 62 (Ma Thiên Nhai - 416;505

- Thông Bối Viên Vương Cấp 65 (Vũ Vương Pha - 480;382)

- Minh Trư Chi Vương Cấp 65 (Hắc San - 492;323)

- Oán Linh Thị Hồn Giả Cấp 66 (Vân Mộng Lĩnh - 510;396)

- Vạn Xà Chi Vương Cấp 68 (Vô Danh Đảo - 673;677)


Bảng II: Trùm cấp 7x-12x

- Cửu Thần Thiên Trập Cấp 70 (Thái Cực Than - 578;984)

- Tác Lôi Cấp 70 (Oán Linh Chiểu Trạch - 588;436)

- Cương Nha Sơn Miêu Cấp 71 (Đào Hoa Ổ - 625;535)

- Cừu Anh Cấp 72 (Oán Linh Chiểu Trạch - 541;490)

- Huyền Linh Cấp 72 (Oán Linh Chiểu Trạch - 549;484)

- Ban Lan Báo Cấp 73 (Lộ Hoa Lĩnh - 670;562)

- Sơn Viên Lão Yêu Cấp 75 (Ám Hương Pha - 615;618)

- Tuần Hải Dạ Xoa Cấp 75 (Vô Cực Hải - 701;934)

- Nho Từ Cấp 79 (Vô Vọng Hải - 649;346)

- Kim Giáp Yêu Cấp 81 (Tịch Mịch Hải - 269;874)

- Bán Long Giao Cấp 82 (Vô Vọng Hải - 699;679)

- Nham Giáp Yêu Cấp 83 (Cổ Trường Thành - 286;814)

- Đằng Giáp Yêu Cấp 84 (Thương Mang Thảo Nguyên - 224;868)

- Viêm Giáp Yêu Cấp 85 (Phần Tâm Chi Địa - 164;779)

- Bào Hao Minh Sư – Li Li Thảo Nguyên Cấp 87 (221;731)

- Bào Hao Minh Sư – Phần Tâm Chi Địa Cấp 87 (102;789)

- Long Cung Long Nữ Cấp 88 (Vô Vọng Hải - 630;312)

- Băng Giáp Yêu Cấp 89 (Thứ Cốt Chi Địa - 149;928)

- Long Cung Long Tử Cấp 89 (Vô Vọng Hải - 647;309)

- Long Thái Tử Chân Thân Cấp 89 (Vô Vọng Hải - 609;313)

- U Minh Long Vương Cấp 90 (Vô Vọng Hải - 609;313)

- Dong Nham Chi Vương Cấp 90 (Phần Tâm Chi Địa - 113;739)

- Kim Tình Thú Cấp 90 (Phần Tâm Chi Địa - 146;778)

- Thực Nhân Ma Thu Cấp 90 (Xà Hạt Cốc - 251;491)

- Long Vương Chân Nhân Cấp 92 (Vô Vọng Hải - 635;306)

- Trầm Thủy Thú Cấp 95 (Kịnh Hồng Lĩnh - 197;421)

- Chu Tước Cấp 95( Kinh Hồng Lĩnh - 205;426)

- Côn Lôn Vương Cấp 100 (Thông Thiên Hồ - 434;533)

- Phong Sa Chi Vương Cấp 120 (Phong Sa Cốc - 181;337)

- Cửu Tử Quỷ Mẫu Cấp ? (Cổ Trường Thành - 264;821)