PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cung Hỉ!


gingin2
13/01/2008, 03:54 PM
Xin chúc mừng các bạn PT oánh đc VLT!

Em xin hết. :))

gabrielle
13/01/2008, 05:40 PM
Chúc mừng nhe :D

Đánh dzui ghê á hia hia :P

gingin2
13/01/2008, 05:58 PM
Sứong nhé PT đi vào lịch sử là bang đầu tiên xúc đc cái thành cấp 1 =))

Mà ko bik anh Fancy có đc con Kim Mao Sư Vương như giang hồ đồn đại ko nhỉ?

scoriotn
13/01/2008, 06:03 PM
http://img.photobucket.com/albums/v294/avatarsshop/fox2_demo.gif. Đây là anh Fancy heheheh

o0tatsuya0o
18/01/2008, 07:19 AM
Tui cũng cung hỉ cung hỉ cung hỉ :"> PT vẫn cứ nà tuyệt zời :">