PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Liên Minh, Thiên Mệnh và Irene Là Người Một Nhà :)


ONEtouch
23/01/2008, 11:04 PM
Chào AE Liên Minh,

Tuần vừa qua các BC trong Liên Minh, (PT, NF, TL, TM, Irene) đã pt lại với nhau để giai quyết vần đề đã xảy ra giữa TM và Irene trong thời gian qua. BC của Thiên Mệnh và Irene đã đồng ý sự mâu thuẩn giữa Thiên Mệnh và Irene là một sự hiểu lầm của trong quá khứ. BC của Thiên Mệnh và Irene đã đông ý xóa bỏ tất cả hiểu lầm giữa 2 Guild và từ nay bắc tay nhau để phát triển chung cùng với Liên Minh.

Hiệp Ước: Để tỏa thành ý hòa giải và để giúp nhau phát triển

1. Thiên Mệnh nhận Phi Lai Trấn từ Irene
2. Irene nhận 40mil gold từ Thiên Mệnh
3. Liên Minh chia Irene mảnh đất Tặt Phong Trấn
**Liên Minh: ngày 23 tháng 1 năm 2008 Irene chính thức gia Nhập Liên Minh. Thiên Mệnh và Irene từ nay là người một nhà, cấm tuyệt đối những hành động trái với quy luật của Liên Minh.

Liên Minh: Chia Tặt Phong Trấn cho Irene để tỏa thành ý đón chào người AE mới :)

**Vì tất cả việc đã xảy ra giữa Thiên Mệnh và Irene trong thời gian qua là một sự hiểu lâmf của quá khứ. Hôm nay tất cả đã được hoa giải, từ nay tất cả là người một nhà :)


Danh Sách Liên Minh:

PhongTrao
NoFear
Thần Long
Thiên Mệnh
Irene

Chúc mừng cho Thiên Mệnh và Irene đã xóa bỏ được hiểu lầm trong quá khứ vì lý tưởng chung. Chúc mừng cho Liên Minh đã có thêm Irene là người Anh Em mới. Đoàn kết là sức mạnh, Chúng Ta hãy giữ vững cái sức mạnh này và cùng nhau phat triển.ONEtouch

Tunx
24/01/2008, 08:15 AM
oh yeah, thế là ko phải chứng kiến cảnh chém nhau sứt đầu nữa rồi.......zzzzz

ngtphthao
24/01/2008, 09:27 AM
Hân hạnh và vui mừng chào đón người anh em mới, Irene mình cũng có nhiều người bạn thân từng vào sinh ra tử. Mong liên minh mãi đoàn kết, vững mạnh.

lathubay
30/01/2008, 09:31 AM
May quá, TM đang lúc khó khăn về nội bộ thì lại xuất hiện thêm mâu thuẫn với Irene. Giờ khó khăn đã được giải quyết. Chúc cho TM và LM ngày càng phát triển.