PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hình ảnh skill mới của các class


dukeman
08/05/2008, 08:55 AM
mời các bạn chiêm ngưỡng
http://www.w2i.com.cn/news/news_images/200805/0507/a1.jpg

http://www.w2i.com.cn/news/news_images/200805/0507/a2.jpg

http://www.w2i.com.cn/news/news_images/200805/0507/a3.jpg

http://www.w2i.com.cn/news/news_images/200805/0507/a4.jpg

http://www.w2i.com.cn/news/news_images/200805/0507/a5.jpg

http://www.w2i.com.cn/news/news_images/200805/0507/a6.jpg

ai có hình đẹp thì post thêm nha

DicembreMerda
08/05/2008, 09:09 AM
Skill Nào mới ?

TLV
08/05/2008, 09:09 AM
Long quyển Phong :"> ============================================

DicembreMerda
08/05/2008, 09:24 AM
Long quyển Phong :"> ============================================

Chắc thế nhỉ :108: ?

boypro8x2007
08/05/2008, 09:24 AM
sax =))