PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cho em hỏi gấp cái này nhá anh Fancy or Ga Peo ơi


Tiểu_Bạch
01/06/2008, 08:08 AM
Bỏ đuợc 1 thời gian dài quá òi lên khi vô chơi lại thấy choáng:choangvang::choangvang:

Vấn đề cần hỏi là (bình hỉ tửu) lấy cái đó đổi ruợu ở chỗ nguyệt lão ấy:xauho:

Kiếm cái đó như nào nhỉ ZZZZZZZZZ liên hệ với em sớm tý nhá:haha::haha:

BankiMoon
01/06/2008, 12:13 PM
QUên đây là TG KNB à, bấm O là có tất
Mua cái thiếp mừng 2knb í, nó sẽ ra tiền mừng, gụ mừng, kẹo mừng v.v...