PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cho em hỏi về nhừơng thành .


congtuhaohoa
17/12/2008, 10:35 PM
Em đang định bem 1 thành của PT. Vậy xin hỏi PT bỏ hết thành rồi chiếm lại1 mẻ hay là chỉ bỏ 7 thành đã kể tên trong box . Tất nhiên em hi vọng PT bỏ hết cho chúng em có đất 1 thời gian xóa đói giảm nghèo .

LuyenNghiThuong
17/12/2008, 11:19 PM
Bỏ 7 thành thôi, nếu đánh ngoài 7 mảnh đó thì PT vẫn phải thủ mà ^^