PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Sao thế này


anhduydang
02/01/2009, 04:36 PM
Hình như box này bỏ hoang thì phải:nghivan:
G tan rã rùi thì anh em cũng lên đây cho vui chứ:haha:

trumsex98
03/01/2009, 10:54 AM
http://www.nhoxiu.com/bvth/style_emoticons/default/152.gif Tình trạng chung roài ... h chỉ vô box buôn bán spam thoai ...

trumsex98
04/01/2009, 05:13 PM
Hình như box này bỏ hoang thì phải:nghivan:
G tan rã rùi thì anh em cũng lên đây cho vui chứ:haha:

http://www.nhoxiu.com/bvth/style_emoticons/default/th_itchingsmile.gif Avatar xấu thế ... ^^

Hitman8X
10/01/2009, 03:36 PM
http://www.nhoxiu.com/bvth/style_emoticons/default/152.gif Tình trạng chung roài ... h chỉ vô box buôn bán spam thoai ...

http://www.nhoxiu.com/bvth/style_emoticons/default/bye.gif THANH LÝ XONG HẾT RỒI ... GOOD BYE !!!