PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nếu sát nhập sever


Ngốc
15/02/2009, 03:30 PM
:dacy: Nếu sát nhập sever . Không biết Phong Trào còn slot cho TiT Ngốc ko , pé muốn gia nhập Phong Trào :nghivan: