PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ở nơi đó anh cười


kiem_tinh
21/04/2009, 11:29 PM
:nhamhiem::nhamhiem::nhamhiem::nhamhiem::nhamhiem:
http://i67.photobucket.com/albums/h285/gainhay0589/laclalcalclacla.jpg
http://i67.photobucket.com/albums/h285/gainhay0589/asdsad.jpg

Sakura254
22/04/2009, 09:43 AM
post bài nhầm chỗ rồi :haha: (hay câu bài đấy :nghingo: ), G mình có chỗ post hình game mà :ngannguoi:

Mr.shiva
22/04/2009, 09:48 AM
:xauho:nhầm chỗ gòi bạn ơi :nhamhiem:thêm dc 1 bài

LeDu
22/04/2009, 09:49 AM
lão này câu cá giỏi thiệt,mà công nhận mình cũng câu cá khá ra phết :haha:

╬heroes╬
22/04/2009, 09:56 AM
rủ đi toàn cho không ai bit thế này thi chết con gái nhà người ta thôi..........
:nhamhiem::nhamhiem::nhamhiem:

kiem_tinh
22/04/2009, 12:26 PM
con gái con lứa hư hỏng hư hỏng ha ha ha ha ha ha !