Giao diện Thần Duệ Tương Tranh
Trang chủ | Blog | Hỗ trợ: 1900571560   Tài khoản | Download Game client
Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ
 
Quay lại   Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ > Blogs > Ờ ờ update
Bình chọn: 5 phiếu, trung bình 5.00.

Ờ ờ thì blog

Đăng link bài "Ờ ờ thì blog" lên Facebook Đăng link bài "Ờ ờ thì blog" lên Twitter Đăng link bài "Ờ ờ thì blog" lên Google Đăng link bài "Ờ ờ thì blog" lên Linkhay Đăng link bài "Ờ ờ thì blog" lên Digg Đăng link bài "Ờ ờ thì blog" lên del.icio.us Đăng link bài "Ờ ờ thì blog" lên StumbleUpon Đăng link bài "Ờ ờ thì blog" lên Yahoo! Messenger
Gửi 02/02/2010 lúc 05:35 AM bởi MOD10
Updated 12/03/2010 at 08:38 PM by MOD10

Vờ sờ ftw

Click the image to open in full size.
Yêu cầu vũ khí thì đều là pháp cầu nhé còn về phần hiệu quả thì dmg là mình ghi ở cấp 1 và cấp 10


Skill hệ thủy

Click the image to open in full size. Xung kích thuật

-Cự ly : (19.5+0.9*lv skill)m
-Mp : -9+15*lv skill
-Thời gian chuẩn bị : 0,5s
-Thời gian thi triển : 1,5s
-Tái thi triển : 3s
-Yêu cầu tu chân: lv1
-Hiệu quả :
Cộng thêm (50+5*skill lv)% dmg phép vào 55~1372.6 dmg hệ thủy.
Xác xuất (20+3*skill lv)% giảm tốc 40%,duy trì trong (5.0+3*skill lv) giây.
Tiên : Hiệu quả giảm tốc tăng lên 50%
Ma : Nếu đánh trúng có xác suất 20% làm giảm 30 nguyên khí của mục tiêu

Click the image to open in full size.Hắc vu chú

-Đối tượng : bản thân
-Mp : 12 + 10*lv skill
-Thời gian chuẩn bị : 1s
-Thời gian thi triển : 1,4s
-Tái thi triển : 8s
-Yêu cầu tu chân : tại lv 9
-Hiệu quả :
Tăng (11 + 1,1 * lv skill) cấp tấn công
Giảm ( 5 + 0,6 * lv skill) cấp phòng ngự
Tiên: Cấp tấn công tăng 3
Ma : Cấp phòng ngự tăng 3

Click the image to open in full size.Kích lưu thuật

-Cự ly : (19.5+0.9*lv skill)m
-Mp : 30+15*lv skil
-Thời gian chuẩn bị : 0,9s
-Thời gian thi triển : 1,3s
-Tái thi triển : 15s
-Yêu cầu tu chân : lv 19
-Hiệu quả
Cộng thêm (50+5*lv skill)% dmg phép vào 945.2~4681.1 dmg hệ thủy,duy trì 15s
Tiên: Dmg hệ thủy tăng thêm 1200
Ma : Thời gian duy trì dmg giảm 3s

Click the image to open in full size.Sinh mệnh khí phao

-Mp : 150+50*lv skill
-Thời gian chuẩn bị : 1,5s
-Thời gian thi triển : 2,0s
-Tái thi triển : 30s
-Yêu cầu tu chân : lv 19
-Hiệu quả
Trong 15s tự buff cho pt 1 lượng hp theo công thức : dmg phép + (300+70*lv skill)
Tiên : Giải trừ các trạng thái bất lợi
Ma : Thời gian tái thi triển giảm 5s

Click the image to open in full size.Khí bạo thuật


-Cự ly : 5m
-Mp : 100+20*lv skill
-Thời gian chuẩn bị : 1,5s
-Thời gian thi triển : 1,5s
-Tái thi triển : 8s
-Yêu cầu tu chân : lv 29
-Hiệu quả
Cộng thêm (100+10*lv skill)% dmg phép vào 675.8~4518.8 dmg hệ thủy trong phạm vi 8m
Xác xuất (62+3*lv skill)% giảm 80% tốc độ trong vòng (2.3+0.3*lv skill)
Tiên : Xác suất 30% trói mục tiêu
Ma : Xác suất 50% gây ra 4518.8 dmg hệ thủy lên mục tiêu trong 6s

Click the image to open in full size.Lãnh ngưng thuật

-Cự ly : (19.5+0.9*lv skill)m
-Mp : 157.5+18*lv skil
-Thời gian chuẩn bị : 1,0s
-Thời gian thi triển : 2,0s
-Tái thi triển : 8s
-Yêu cầu tu chân : lv 39
-Hiệu quả
Cộng thêm (100+10*lv skill)% dmg phép vào 1064.1~2675.1 dmg hệ thủy
Xác xuất (30+3*lv skill)% trói 4s
Tiên : Thời gian trói tăng 2s
Ma : Xác suất trói 100%

Click the image to open in full size.Sinh mệnh trán phóng

-Cự ly : (19.5+0.9*lv skill)m
-Mp : 200+25*lv skil
-Thời gian chuẩn bị : 0.8s
-Thời gian thi triển : 2,2s
-Tái thi triển : 90s
-Yêu cầu tu chân : lv 39
-Hiệu quả
Tăng tốc độ hồi phục máu : (10+1*lv skill)
Tăng lượng phục hồi khi sử dụng máu bình : (15+1.5*lv skill)
Giảm thời gian giật phù : 0.3*lv skill
Tiên : Thời gian giảm giật phù tăng thêm 1s
Ma : Hiệu quả hồi phục của skill tăng 5%,của máu bình tăng 10%


Click the image to open in full size.Nhiếp hồn thuật

-Cự ly : (19.5+0.9*lv skill)m
-Mp : 100+12*lv skil
-Thời gian chuẩn bị : 1,6s
-Thời gian thi triển : 1,2s
-Tái thi triển : 30s
-Nguyên khí : 30
-Yêu cầu tu chân : lv 49
-Hiệu quả
Bùa chú làm đối thủ tăng (50+3*lv skill)% thời gian thi triển trong 12s
Tiên : Thời gian duy trì tăng 3s
Ma : Thời gian thi triển tăng thêm 100%


Click the image to open in full size.Triều tịch tinh linh

-Đối tượng : bản thân
-Mp : 200
-Thời gian chuẩn bị : 0,6s
-Thời gian thi triển : 1,6s
-Tái thi triển : 60s
-Nguyên khí : 200
-Yêu cầu tu chân : lv59
-Hiệu quả :
Tăng (50+5*lv skill)% dmg phép và giảm tgtt trong 15s(không dùng chung với thải hồng chúc phúc của TL được)
Tiên : Thời gian duy trì tăng 3s
Ma : Crit tăng 20%,duy trì 15s


Click the image to open in full size.Thủy bộc hoằng ương

-Cự ly : (19.5+0.9*lv skill)m
-Mp : 336+18*lv skil
-Thời gian chuẩn bị :1.8s
-Thời gian thi triển : 1,2s
-Tái thi triển : 30s
-Nguyên khí : 200
-Yêu cầu tu chân : lv 59
-Hiệu quả
Cộng thêm (100+10*lv skill)% dmg phép vào 3605.7~6295.8 dmg hệ thủy trong phạm vi 8m
Xác xuất (50+3*lv skll)% thêm hiệu ứng lưu huyết duy trì 9s(dmg lưu huyết này phụ thuộc vào chỉ số hồn lực)
Tiên : Xác suất 50% hồi phục 1 chân nguyên
Ma : Hiệu quả lưu huyết của hồn lực tăng 1,2Skill hệ thổ


Click the image to open in full size.Linh bạo chú

-Cự ly : (19.5+0.9*lv skill)m
-Mp : -6+15*lv skill
-Thời gian chuẩn bị : 0.6s
-Thời gian thi triển : 1.4s
-Tái thi triển : 3.0s
-Yêu cầu tu chân: lv1
-Hiệu quả :
Cộng thêm (50+5*skill lv)% dmg phép vào 86.1~2043.6 dmg hệ thổ
Tiên : Nếu đánh trúng có xác suất 20% thu được 30 nguyên khí
Ma : Cộng thêm 361 dmg


Click the image to open in full size.Bạch vu chú

-Đối tượng : bản thân
-Mp : 12 + 10 x lv skill
-Thời gian chuẩn bị : 1s
-Thời gian thi triển : 1,4s
-Tái thi triển : 8s
-Vũ khí : pháp cầu
-Yêu cầu tu chân : lv 9
-Hiệu quả :
Tăng (33 + 3,3 * lv skill) cấp tấn công
Giảm ( 49+ 5 * lv skill) cấp phòng ngự
Tiên : Cấp phòng ngự tăng thêm 5
Ma : Thời gian thi triển giảm 3%


Click the image to open in full size.Thổ băng chú

-Cự ly : 10m
-Mp : 50.4+18*lv skill
-Thời gian chuẩn bị : 0.8s
-Thời gian thi triển : 1.2s
-Tái thi triển : 8.0s
-Yêu cầu tu chân: lv 19
-Hiệu quả :
Cộng thêm (50+5* lv skill)% dmg phép vào 727.1~3600.8 dmg hệ thổ.
Làm gián đoạn skill của đối phương đồng thời đẩy lui (12 +0,6*lv skill)m
Tiên : Cự ly skill tăng thêm 3m
Ma : Xác suất 30% tăng 50% crit,duy trì 4s


Click the image to open in full size.Hồng sa thuật

-Cự ly : (19.5+0.9*lv skill)m
-Mp : 30+15*lv skill
-Thời gian chuẩn bị : 1.6s
-Thời gian thi triển : 1.4s
-Tái thi triển : 15.0s
-Yêu cầu tu chân: lv 29
-Hiệu quả :
Cộng thêm (100+10*lv skill)% dmg phép vào 702.9~4702.5 dmg hệ thổ,duy trì 15s
Tiên : Dmg hệ thổ tăng thêm 1200
Ma : Thời gian duy trì dmg giảm 3s


Click the image to open in full size.Sinh mệnh cấm cố

-Cự ly : (19.5+0.9*lv skill)m
-Mp : 100+20*lv skill
-Thời gian chuẩn bị : 1.5s
-Thời gian thi triển : 2.4s
-Tái thi triển : 90.0s
-Yêu cầu tu chân: lv 29
-Hiệu quả :
Giảm tốc độ hồi máu của mục tiêu (10+1*lv skill)
Giảm lượng hồi phục máu của mục tiêu khi cắn máu bình ( 15+1,5*lv skill)
Tăng thời gian giật phù của mục tiêu lên 0,3* lv skill
Sinh mệnh khí phao và Sinh mệnh cấm cố có cùng thời gian thi triển lại
Tiên : Thời gian giật phù của mục tiêu tăng thêm 1s
Ma : Hiệu quả hồi phục của skill giảm 5%,hiệu quả hồi phục của máu bình giảm 10%


Phần 2
http://diendan.thegioihoanmy.vn/blogs/52507/237-o-o-thi-blog.html
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	bang skill.jpg
Views:	4134
Size:	50.6 KB
ID:	10  
Attached Images
       
Lần xem 3263 Bình luận 5 Sửa từ khóa Gửi bài qua email
Tổng số bình luận 5

Bình luận

 1. Old Comment
  Hình đại diện của FreeAngel
  sao ko dịch cho hết đi MOD 10 dịch có 1 ít là sao mà sao kill của vu sư + dam kinh thế nhẩy
  Gửi 02/02/2010 lúc 08:52 AM bởi FreeAngel FreeAngel offline
 2. Old Comment
  Hình đại diện của MOD10
  Mọi người có vẻ không thích nên làm nốt cái vu sư này thôi,thích khách thì cho nghỉ
  Gửi 03/02/2010 lúc 06:07 AM bởi MOD10 MOD10 offline
  Updated 03/02/2010 at 10:54 AM by MOD10
 3. Old Comment
  Hình đại diện của lVlaster
  Đoạn skill sau mới ngon mà 10

  Tiếp đi 10 già
  Gửi 03/02/2010 lúc 07:31 AM bởi lVlaster lVlaster offline
 4. Old Comment
  Hình đại diện của FreeAngel
  tiếp đi cụ 10 làm nốt đi mà
  pé ủng hộ cụ 10 nè
  Gửi 03/02/2010 lúc 10:55 AM bởi FreeAngel FreeAngel offline
 5. Old Comment
  Hình đại diện của tieuvanthien
  Làm nốt cái thích khách đi 10 !
  Thèng nào bảo ko thích tớ "chém" nó cho
  Gửi 12/03/2010 lúc 09:11 PM bởi tieuvanthien tieuvanthien offline
 

Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:12 PM.