Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ

Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/)
-   Cáo Thị (http://diendan.thegioihoanmy.vn/cao-thi-f2/)
-   -   1 số vấn đề sau khi khai mở máy chủ Tứ Linh (http://diendan.thegioihoanmy.vn/cao-thi-f2/1-so-van-de-sau-khi-khai-mo-may-chu-tu-linh-199709/)

Thái Ân 30/04/2014 12:30 AM

1 số vấn đề sau khi khai mở máy chủ Tứ Linh
 
Chào các bạn,

Sau khi máy chủ Tứ Linh khai mở, nếu người chơi nào không thấy máy chủ Tứ Linh vui lòng thoát toàn bộ cửa sổ game TGHM và update phiên bản mới.

Ngoài ra 1 số trường hợp bị lỗi hiển thị điểm thế lực về 0, lỗi này sẽ được khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Rất xin lỗi vì sự cố này, chúc các bạn chơi game vui vẻ.


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:53 AM.