Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ

Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/)
-   Cáo Thị (http://diendan.thegioihoanmy.vn/cao-thi-f2/)
-   -   Hướng dẫn gửi câu hỏi trực tiếp đến GM in game. (http://diendan.thegioihoanmy.vn/cao-thi-f2/huong-dan-gui-cau-hoi-truc-tiep-den-gm-game-16745/)

GM07 24/03/2007 04:25 PM

Hướng dẫn gửi câu hỏi trực tiếp đến GM in game.
 
1 File đính kèm
Quy định chung:
Để có thể trợ giúp gamer và tránh trường hợp lừa đảo, nay Ban quản lý Thế Giới Hoàn Mỹ quy định việc hỗ trợ trong game như sau:
- Tất cả các server đều chỉ có và duy nhất một GM có tên là G001.

- Tất cả các tên khác như G002, G003, Bộ Đầu... đều không được sử dụng tiếp.
Nếu các bạn đặt tên nhân vật gây hiểu nhầm với tên G001 như G002,G003, Bộ đầu... sẽ bị khóa cả tài khoản mà không cần thông báo.
- GM là nhân vật có 2 chữ GM màu đỏ trên đầu.
- Các trường hợp có ý định và cố tình phá quấy, gây ảnh hưởng công việc GM sẽ bị xử lý cấm phát ngôn tùy trường hợp.

Quy tắc GM trong game:
- GM không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin của bạn như: tên tài khoản, mật khẩu tài khoản hay mật khẩu rương chứa đồ, thông tin cá nhân tài khoản, ...
- GM không giao dịch buôn bán với các bạn.
- GM không chơi và tham gia bất cứ sự kiện gì trong game.

Hướng dẫn để nhận được trợ giúp tốt nhất từ GM:
- Khi vào game các bạn có thể PM trực tiếp đến G001 để được trợ giúp. Khi có vấn đề gì, các bạn nên đặt luôn câu hỏi, vào thẳng vấn đề để được trả lời nhanh nhất.
- Do lượng câu hỏi khá nhiều nên khi đặt câu hỏi các bạn không nên spam câu hỏi. Nếu bị spam, GM có thể sẽ không trả lời được các bạn.
- Khi bị kẹt các bạn hãy PM kèm luôn tọa độ đang đứng để GM đến đó được nhanh nhất.

Để gặp trực tiếp GM các bạn hãy gọi điện thoại đến số: 1900571560.

Chúc các bạn vui vẻ khi tham gia Thế Giới Hoàn Mỹ.


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:38 AM.