Giao diện Thần Duệ Tương Tranh
Trang chủ | Blog | Hỗ trợ: 1900571560   Tài khoản | Download Game client
Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ
 
Quay lại   Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ > Tàng Kinh Các > Dư âm
 
 
LinkBack Hỗ trợ
Cũ 26/03/2011, 10:27 PM   #1 (permalink)
Tu chân tầng 10: Đại Thừa
 
Hình đại diện của Myfriends
 
Tham gia: 16/03/2011
Bài viết: 848
Entry: 37
Cảm ơn: 437
Được cảm ơn 295 lần qua 97 bài viết
Điểm uy tín: 1252818
Myfriends đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Myfriends đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Myfriends đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Myfriends đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Myfriends đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Myfriends đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Myfriends đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Myfriends đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Myfriends đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Myfriends đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Myfriends đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Đâu phải chỉ có kon gái mới thik ny có xe ga vs đt đắt tiền đâu =))

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:31:29 PM): Em dang lam gj the ?

Dont Cry (3/17/2011 3:31:43 PM): à

Dont Cry (3/17/2011 3:31:58 PM): e đang ngịch lung tung thôi

Dont Cry (3/17/2011 3:324 PM): sao thế a

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:32:46 PM): k0 sa0 thay njk E 0nljne thj va0 n0j chuyen chut th0j

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:32:55 PM): E c0 ban. gj k0

Dont Cry (3/17/2011 3:33:34 PM): ko anh

Dont Cry (3/17/2011 3:33:42 PM): hnay a k phải đi làm à

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:34:45 PM): h0m nay A xjn nghj?

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:34:54 PM): dang bj s0t" E ah`!

Dont Cry (3/17/2011 3:356 PM): sặc

Dont Cry (3/17/2011 3:35:19 PM): sốt k nằm nghỉ ngơi đi còn onl chat chít làm gì

Dont Cry (3/17/2011 3:35:23 PM): uống thuốc chưa a

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:35:37 PM): A u0ng r0j.

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:35:46 PM): A cung d0~ r0j` ma E

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:12 PM): may ngay k0 chat v0j E nen cung nh0

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:14 PM): hj hj

Dont Cry (3/17/2011 3:36:23 PM): ẹc

Dont Cry (3/17/2011 3:36:27 PM): nhớ e á

Dont Cry (3/17/2011 3:36:39 PM): a trêu e à

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:50 PM): treu gj dau ?

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:58 PM): A n0j that ma

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:37:17 PM): hj hj

Dont Cry (3/17/2011 3:37:22 PM): thôi e xin a

Dont Cry (3/17/2011 3:37:26 PM): e còn chưa gặp a bao h`

Dont Cry (3/17/2011 3:37:45 PM): thì có gì mà nhớ với chả nhung

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:22 PM): thj bay gj0 mjnh gap nhau

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:28 PM): cung chua mu0n. ma E

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:36 PM): du0c. k0 E ?

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:44 PM): neu h0p. thj yeu

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:59 PM): k0 thj mjnh lam Anh Em ban be cung~ du0c.

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:39:15 PM):

Dont Cry (3/17/2011 3:39:20 PM): sặc

Dont Cry (3/17/2011 3:39:22 PM): bó tay

Dont Cry (3/17/2011 3:39:55 PM): mới chat đc có vài lần mà a

Dont Cry (3/17/2011 3:404 PM): mới lại gặp kiểu này e cũng ngại ngại thế nào ý

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:40:31 PM): E ngaj. gj ?

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:40:52 PM): Anh Em mjnh gap nhau dj u0ng nu0c" bt c0" gj ma E phaj? ngaj.

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:41:37 PM): m0j laj nha E cung~ gan ch0~ A ma

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:41:48 PM): gap mat nhau 1 tj c0 sa0 dau ma

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:41:50 PM): hj hj

Dont Cry (3/17/2011 3:429 PM): sặc

Dont Cry (3/17/2011 3:42:30 PM): vâng gặp thì gặp cũng đc

Dont Cry (3/17/2011 3:42:56 PM): nhg mà a có n.y chưa đấy?

Dont Cry (3/17/2011 3:434 PM): e sợ bị đánh ghen lắm đấy nhé

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 337 PM): hj hj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:44:11 PM): hjen taj thj A k0 yeu aj ca?

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:44:41 PM): cung~ c0" nhjeu E thjch A lam"

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:29 PM): nhung may E y" tre c0n qua

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:42 PM): va? laj. k0 dat. tjeu chuan v0j A

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:45 PM): hj hj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:49 PM):

Dont Cry (3/17/2011 3:463 PM): tiêu chuẩn cơ á

Dont Cry (3/17/2011 3:46:13 PM): thế chắc a đẹp trai lắm nhỉ ;-s

Dont Cry (3/17/2011 3:46:14 PM):

Dont Cry (3/17/2011 3:46:25 PM): thế mới có nhiều e theo đuổi

Dont Cry (3/17/2011 3:46:32 PM): chắc e chả giám gặp a rồi

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:48:24 PM): b0n ban A cung~ khen A dep. traj E ak.

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:48:32 PM): nhung A thay mjnh cung bt thuj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:48:45 PM): hj hj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:499 PM): may c0n thjch A su0t ngay cu g0j djen. nhan" tjn

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:49:45 PM): ru? A dj ch0j r0j dj an E ah

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:505 PM): den tan nha d0n" A

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:50:22 PM): mu0n mu0n. m0j ch0 A ve

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:50:26 PM): met lam E ah.

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:50:30 PM): hj hj

Dont Cry (3/17/2011 3:50:54 PM): eo

Dont Cry (3/17/2011 3:50:56 PM): thích nhỉ

Dont Cry (3/17/2011 3:510 PM): zai đẹp có khác

Dont Cry (3/17/2011 3:516 PM): quý cô đến đón tận nhà đi chơi

Dont Cry (3/17/2011 3:51:16 PM): e thì suốt ngày ở nhà

Dont Cry (3/17/2011 3:51:23 PM): chả có ma nào rước đi chơi hôm nào

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:529 PM): uh hj hj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:52:46 PM): dua na0 phaj xjnh xjnh 1 tj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:52:57 PM): nha c0 djeu kjen.

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:533 PM): thj A m0j dj ch0j cung

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:53:42 PM): chu E dung c0 nghj~ la aj A cung~ dj ch0j cung dau nha

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:13 PM): nhjeu khj thay c0 dua dj xe s0" la A da~ k0 thjck r0j

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:45 PM): chu chua n0j gj c0 may dua h0c cap 3 gan ch0~ A dj xe dap.

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:52 PM): gap chung n0 A s0. lam

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:54 PM): toan tr0n"

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:552 PM): hj hj

Dont Cry (3/17/2011 3:55:23 PM): ợ

Dont Cry (3/17/2011 3:55:25 PM): gì cơ

Dont Cry (3/17/2011 3:55:33 PM): lại còn phải thế nữa á

Dont Cry (3/17/2011 3:55:40 PM): xe đạp k đc

Dont Cry (3/17/2011 3:55:42 PM): xe số k đc

Dont Cry (3/17/2011 3:55:45 PM): thế phải xe gì hả a

Dont Cry (3/17/2011 3:55:55 PM):

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:56:36 PM): b0n ban A dua na0 cung~ c0" b0^` d0n bang xe ga het

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:579 PM): A chj thjck dj Lx ca ljberty thuj E ah.

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:57:15 PM): hj hj

Dont Cry (3/17/2011 3:57:27 PM): hầy

Dont Cry (3/17/2011 3:57:30 PM): lx?

Dont Cry (3/17/2011 3:57:34 PM): liberty

Dont Cry (3/17/2011 3:57:36 PM): nghe lạ hoắc

Dont Cry (3/17/2011 3:57:47 PM): lx là gì hả a?

Dont Cry (3/17/2011 3:57:50 PM): lầu xanh à

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:584 PM): e0

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:58:29 PM): lx la xe vespa y

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:58:35 PM): E biet xe vespa k0

Dont Cry (3/17/2011 3:59:17 PM): vespa

Dont Cry (3/17/2011 3:59:30 PM): nghe quen quen nhg chưa hình dung ra

Dont Cry (3/17/2011 3:59:31 PM): hì

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:59:35 PM): hj hj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:59:45 PM): E laj treu A day ah

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 406 PM): th0j k0 n0j ve van de cua A nua~

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:14 PM): the c0n E

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:18 PM): E dung dt gj

Dont Cry (3/17/2011 40:25 PM): dt là gì hả a?

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:33 PM): djen th0aj cua E y

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:54 PM): E c0 dung dt xjn. k0

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:11 PM): hay chj djen th0aj bt thuj ?

Dont Cry (3/17/2011 41:16 PM): ẹc

Dont Cry (3/17/2011 41:26 PM): a hỏi đt của e làm gì?

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:43 PM): de bjet thuj ma E

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:51 PM): lam gj g0m vay

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:58 PM): c0n gaJ bay gj0

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 42:18 PM): phaj dung dt xjn nhjn m0j sang E ah.

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:11 PM): may dua thjck A dua na0 cung~ dung e71 m0j" iph0ne 3g 4g thuj E ah.

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:46 PM): c0 dua tang. A 1 caj iph0ne 4g m0j ra 22 trjeu d0" E

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:53 PM): nhung A k0 lay"

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:54 PM): hj hj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 44:14 PM): A chj dung n97 thuj E ah

Dont Cry (3/17/2011 44:20 PM): ợ

Dont Cry (3/17/2011 44:27 PM): đc tặng mà k lấy à

Dont Cry (3/17/2011 44:32 PM): a dại thế

Dont Cry (3/17/2011 44:53 PM): e thì làm gì có xiền mà dùng N97

Dont Cry (3/17/2011 452 PM): e chỉ dùng cái nghe gọi nhắn tin thôi a ạ

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 45:20 PM): la caj gj ha E

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 45:22 PM): ?

Dont Cry (3/17/2011 45:29 PM): 1200 ạ ?

Dont Cry (3/17/2011 45:57 PM): em quê mà a

Dont Cry (3/17/2011 65 PM): mới lại e có thích a đâu

Dont Cry (3/17/2011 469 PM): mà cần đt đẹp

BUZZ!!!

Dont Cry (3/17/2011 46:59 PM): ủa

Dont Cry (3/17/2011 473 PM): đâu rồi a

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:15 PM): E cu treu A nha

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:21 PM): hj hj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:32 PM): bay gj0 lam gj c0 aj dung dt d0 nua

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:39 PM): cu the na0 y E ah

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 488 PM): the E dj xe gj

Dont Cry (3/17/2011 48:17 PM): a hỏi e đi xe gì làm gì?

Dont Cry (3/17/2011 48:24 PM):

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 48:38 PM): thj E qua d0n A ma

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:11 PM): A bj thang ban lua xe nen k0 c0 xe

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:21 PM): dj dau t0an c0 may E dua dj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:33 PM): nen A cung~ chua mu0n mua xe m0j E ah

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:35 PM):

Dont Cry (3/17/2011 49:42 PM): hầy

Dont Cry (3/17/2011 49:44 PM): vậy à

Dont Cry (3/17/2011 4:100 PM): số a có khi

Dont Cry (3/17/2011 4:105 PM): sướng hơn cả đàn bà ý nhở

Dont Cry (3/17/2011 4:10:10 PM): suốt ngày xe đưa xe đón

Dont Cry (3/17/2011 4:10:12 PM): như vua

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:10:16 PM): hj hj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:10:19 PM): bjnh thu0ng ma E

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:10:58 PM): E chua tra l0j cau h0j? cua A ma

Dont Cry (3/17/2011 4:11:33 PM): có khi e k gặp a đc rồi

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:11:47 PM): sa0 the E

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:11:50 PM): ?

Dont Cry (3/17/2011 4:120 PM): e đi xe buýt a ạ

Dont Cry (3/17/2011 4:12:17 PM): đi chơi hay đi đâu toàn đi xe buýt thôi

Dont Cry (3/17/2011 4:12:20 PM): cho tiện mà a

Dont Cry (3/17/2011 4:12:45 PM): e xin mãi mà bố mẹ e k mua xe cho :9

Dont Cry (3/17/2011 4:12:46 PM):

Dont Cry (3/17/2011 4:12:59 PM): mới lại xăng đang lên

Dont Cry (3/17/2011 4:135 PM): đi xe máy cho chết tiền xăng

Dont Cry (3/17/2011 4:13:14 PM): đi xe buýt như e là lành nhất

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:13:22 PM): e0 uj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:13:29 PM): E cu dua A nha

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:13:43 PM): th0j bu0j? bay gj0 ma laj dj xe buyt ak"

Dont Cry (3/17/2011 4:14:10 PM): có sao đâu a

Dont Cry (3/17/2011 4:14:16 PM): người người đi đc.

Dont Cry (3/17/2011 4:14:20 PM): chả lẽ e k đi đc

Dont Cry (3/17/2011 4:14:28 PM): e đi xe buýt thâm niên 6 7 năm nay rồi

Dont Cry (3/17/2011 4:14:43 PM): đi đâu gần nhà thì toàn mượn xe đạp của thằng em

Dont Cry (3/17/2011 4:14:53 PM): đạp cong cả mông còn thấy khổ hơn đi xe buýt ý

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:15:34 PM): the E k0 mu0n du0c. xe b0 me E ah

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:15:47 PM): mu0n xe dj ch0j 1 h0m cung~ du0c.

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:168 PM): A cung~ k0 c0 xe ma

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:16:10 PM): hjc hjc

Dont Cry (3/17/2011 4:16:13 PM): ẹc

Dont Cry (3/17/2011 4:16:17 PM): khôpr

Dont Cry (3/17/2011 4:16:19 PM): khổ

Dont Cry (3/17/2011 4:16:22 PM): bố em bảo vệ

Dont Cry (3/17/2011 4:16:24 PM): mẹ lao công

Dont Cry (3/17/2011 4:16:34 PM): nhà mỗi ng` 1 cái xe đạp

Dont Cry (3/17/2011 4:16:38 PM): cup còn chả có mà đi

Dont Cry (3/17/2011 4:16:59 PM): nói gì đến ware hả a

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:179 PM): tr0j

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:17:37 PM): the E k0 mu0n du0c. xe cua aj ah

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:17:41 PM): ban be E y"

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:17:46 PM): h0 hang

Dont Cry (3/17/2011 4:18:15 PM): bạn e toàn xe đạp với xe buýt thôi a ạ

Dont Cry (3/17/2011 4:18:21 PM): bố e con 1 nên k có họ hàng gần

Dont Cry (3/17/2011 4:18:34 PM): nếu a k ngại thì e lấy xe đạp của thằng e

Dont Cry (3/17/2011 4:18:35 PM): qua đón a

Dont Cry (3/17/2011 4:18:50 PM): mình ra mỹ đình ăn mực với uống trà đá cũng được mà a

Dont Cry (3/17/2011 4:18:56 PM): gặp mặt nhau là chính

Dont Cry (3/17/2011 4:18:59 PM): vật chất quan trọng gì

BUZZ!!!

Dont Cry (3/17/2011 4:19:44 PM): ủa đâu rồi a?

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:11 PM): thuj thuj a s0. E ruj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:25 PM): the thj E 0? nha dj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:32 PM): nghe0 c0n` bay dat

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:34 PM): cha0 E

Dont Cry (3/17/2011 4:20:38 PM): ơ

Dont Cry (3/17/2011 4:20:45 PM): cái a này

Dont Cry (3/17/2011 4:20:55 PM): rủ ng ta đi chơi trc mà

BUZZ!!!

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ đã thoát Mesenger (3/17/2011 4:21 PM)

Tin nhắn sau cùng nhận ngày 3/17 lúc 4:20 PM

các nàng nhà ta vào xem cùng chém nhá
__________________
Tịch Giao - Kim Tinh
Mouse love rice <3
Myfriends offline  
Cũ 26/03/2011, 10:49 PM   #2 (permalink)
Tu chân tầng 12: Chân Tiên
 
Hình đại diện của *__Link__*
 
Tham gia: 28/09/2007
Bài viết: 3,098
Entry: 55
Cảm ơn: 434
Được cảm ơn 1,181 lần qua 461 bài viết
Điểm uy tín: 4247915
*__Link__* đang có khoảng 200000 điểm danh vọng *__Link__* đang có khoảng 200000 điểm danh vọng *__Link__* đang có khoảng 200000 điểm danh vọng *__Link__* đang có khoảng 200000 điểm danh vọng *__Link__* đang có khoảng 200000 điểm danh vọng *__Link__* đang có khoảng 200000 điểm danh vọng *__Link__* đang có khoảng 200000 điểm danh vọng *__Link__* đang có khoảng 200000 điểm danh vọng *__Link__* đang có khoảng 200000 điểm danh vọng *__Link__* đang có khoảng 200000 điểm danh vọng *__Link__* đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Em gái trong topic này hiền lành ngây thơ thiệt hay em ý đang đùa, hay bạn trai kia đang đùa. Kiểu con trai này có mấy đặc điểm khiến mình không chịu nổi.

1- Xùy tin quá. Cách dùng phont chữ rất ...
2- Khoe.
3- Chuối, hão.

Mình là mình đang dùng Nokia 1661( vừa search, trc cứ nhầm là 1221 ).
22 tuổi vẫn bị hạn chế đi xe nên xe ga ko biết đi ( mặc dù bố đã nói qua lý thuyết và dắt tận tay chỉ trỏ )
Xe máy đi được đúng xe DREAM và cái xe Wave ( phải là xe của nhà mình, xe wave khác ko biết đi

Làm gì biết đến i- phone và xe lầu xanh lx như bạn kia nói .
Thế cũng tốt, thóc đâu mà đãi gà rừng.
(Zai đẹp mặt đẹp người bám váy phụ nữ người ta gọi là Zai "túi" đó . Mình thì ko đủ túi để cho)
*__Link__* offline  
Cũ 27/03/2011, 12:20 AM   #3 (permalink)
★Bạch Võ Nam★
 
Hình đại diện của [W]ild—Cat
 
Tham gia: 10/07/2008
Bài viết: 5,767
Entry: 9
Cảm ơn: 411
Được cảm ơn 648 lần qua 311 bài viết
Điểm uy tín: 11268062
[W]ild—Cat đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [W]ild—Cat đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [W]ild—Cat đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [W]ild—Cat đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [W]ild—Cat đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [W]ild—Cat đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [W]ild—Cat đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [W]ild—Cat đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [W]ild—Cat đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [W]ild—Cat đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [W]ild—Cat đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

dài quá hok đọc nổi @@
__________________
One more day one more night I beg you please
Close me in Hold me up Let me breath
[W]ild—Cat offline  
Cũ 27/03/2011, 12:32 AM   #4 (permalink)
Tu tâm dưỡng tính
 
Hình đại diện của vuaanmay
 
Tham gia: 12/09/2007
Bài viết: 958
Cảm ơn: 92
Được cảm ơn 43 lần qua 36 bài viết
Điểm uy tín: 0
vuaanmay đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vuaanmay đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vuaanmay đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vuaanmay đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vuaanmay đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vuaanmay đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vuaanmay đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vuaanmay đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vuaanmay đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vuaanmay đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vuaanmay đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

thằng này bệnh vãi
vuaanmay offline  
Cũ 27/03/2011, 01:46 AM   #5 (permalink)
Tu chân tầng 11: Thượng Tiên
 
Hình đại diện của [T]akuya
 
Tham gia: 16/02/2009
Bài viết: 1,288
Entry: 93
Cảm ơn: 116
Được cảm ơn 151 lần qua 61 bài viết
Điểm uy tín: 309623
[T]akuya đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [T]akuya đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [T]akuya đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [T]akuya đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [T]akuya đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [T]akuya đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [T]akuya đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [T]akuya đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [T]akuya đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [T]akuya đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [T]akuya đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

đọc cái kiểu này , xác định đây là 1 thằng $ thì k cóa nhưng suốt ngày anh đây thế này , anh đây thế nọ
mềnh mà là đứa đang nghe nó nói mềnh ném luôn vào black list ! cái loại chém gió kua boom đến mức hoang tưởng thế này thì ngoài đường chả thiếu
__________________
don't tell me that i ran out of time
if it takes the rest of my life


Không còn ai bên đời nữa ...Không còn ai chia nỗi buồn

[T]akuya offline  
Cũ 27/03/2011, 04:03 AM   #6 (permalink)
Tu chân tầng 6: Không Minh
 
Hình đại diện của [nAAn]
 
Tham gia: 16/11/2010
Bài viết: 83
Entry: 1
Cảm ơn: 44
Được cảm ơn 26 lần qua 8 bài viết
Điểm uy tín: 12580
[nAAn] đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [nAAn] đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [nAAn] đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [nAAn] đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [nAAn] đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [nAAn] đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [nAAn] đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [nAAn] đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [nAAn] đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [nAAn] đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [nAAn] đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

sao nge nó giọng pede wa vậy
[nAAn] offline  
Cũ 27/03/2011, 08:16 AM   #7 (permalink)
Yoo
Tu chân tầng 9: Tịch Diệt
 
Hình đại diện của Yoo
 
Tham gia: 24/05/2010
Bài viết: 364
Cảm ơn: 227
Được cảm ơn 56 lần qua 36 bài viết
Điểm uy tín: 277824
Yoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Yoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Yoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Yoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Yoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Yoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Yoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Yoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Yoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Yoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Yoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Hix...ngôn ngữ gì thế này...
Yoo offline  
Cũ 27/03/2011, 08:41 AM   #8 (permalink)
Cây kem nhỏ ت
 
Hình đại diện của _[Kem]_
 
Tham gia: 28/12/2008
Bài viết: 8,584
Entry: 5
Cảm ơn: 244
Được cảm ơn 79 lần qua 59 bài viết
Điểm uy tín: 21475054
_[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

bợn trai này thuộc loại nghèo mà thích đú với đời
__________________
When you are in love and you get hurt, its like a cut...
it will heal, but there will always be a scar...

_[Kem]_ offline  
Cũ 27/03/2011, 10:13 AM   #9 (permalink)
Tu chân tầng 11: Thượng Tiên
 
Hình đại diện của Lee_Ken_Cuong_Su
 
Tham gia: 03/08/2007
Tuổi: 27
Bài viết: 1,224
Entry: 271
Cảm ơn: 672
Được cảm ơn 253 lần qua 109 bài viết
Điểm uy tín: 474005
Lee_Ken_Cuong_Su đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Lee_Ken_Cuong_Su đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Lee_Ken_Cuong_Su đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Lee_Ken_Cuong_Su đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Lee_Ken_Cuong_Su đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Lee_Ken_Cuong_Su đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Lee_Ken_Cuong_Su đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Lee_Ken_Cuong_Su đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Lee_Ken_Cuong_Su đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Lee_Ken_Cuong_Su đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Lee_Ken_Cuong_Su đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

thằng này thuộc dạng người cõi trên
__________________
MY BRIDE-MY PRIDE
MY REAL,FIRST AND ONLY LOVE IN THIS WORLD
Lee_Ken_Cuong_Su offline  
Cũ 27/03/2011, 10:28 AM   #10 (permalink)
Tu chân tầng 12: Chân Tiên
 
Hình đại diện của Sakura254
 
Tham gia: 27/12/2008
Bài viết: 2,107
Entry: 9
Cảm ơn: 39
Được cảm ơn 51 lần qua 45 bài viết
Điểm uy tín: 6453540
Sakura254 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Sakura254 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Sakura254 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Sakura254 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Sakura254 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Sakura254 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Sakura254 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Sakura254 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Sakura254 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Sakura254 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Sakura254 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

mình mà như bạn gái kia thì mình cũng chơi cái trò đó , thía mới có nhiều chuyện vui để xem .
__________________
Sakura254 offline  
Cũ 27/03/2011, 10:34 AM   #11 (permalink)
Tu chân tầng 12: Chân Tiên
 
Hình đại diện của Bọt Biển
 
Tham gia: 18/06/2010
Bài viết: 2,100
Entry: 1
Cảm ơn: 168
Được cảm ơn 440 lần qua 227 bài viết
Điểm uy tín: 7670181
Bọt Biển đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bọt Biển đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bọt Biển đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bọt Biển đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bọt Biển đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bọt Biển đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bọt Biển đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bọt Biển đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bọt Biển đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bọt Biển đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bọt Biển đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

p/sVà bây giờ đâu phải chỉ có con gái thích ngồi buôn chuyện
Bọt Biển offline  
Cũ 27/03/2011, 10:40 AM   #12 (permalink)
Hoàn Mỹ Thành Chủ
 
Hình đại diện của Thần Quân
 
Tham gia: 20/01/2010
Bài viết: 681
Cảm ơn: 497
Được cảm ơn 5,893 lần qua 371 bài viết
Điểm uy tín: 2031539
Thần Quân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Thần Quân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Thần Quân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Thần Quân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Thần Quân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Thần Quân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Thần Quân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Thần Quân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Thần Quân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Thần Quân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Thần Quân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Nếu cưỡi Địa Ngục Sư Tử thì sao nhỉ?
__________________
Char: ★GM009
Nghề nghiệp: Nuôi boss
Thần Quân offline  
Cũ 27/03/2011, 10:56 AM   #13 (permalink)
Tu chân tầng 12: Chân Tiên
 
Hình đại diện của Staunchz
 
Tham gia: 21/12/2008
Bài viết: 2,103
Entry: 7
Cảm ơn: 346
Được cảm ơn 54 lần qua 50 bài viết
Điểm uy tín: 6033929
Staunchz đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Staunchz đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Staunchz đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Staunchz đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Staunchz đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Staunchz đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Staunchz đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Staunchz đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Staunchz đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Staunchz đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Staunchz đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

mình con trai đọc xong mà thấy nhục dùm thằng này láo gớm kua gái mà đòi hỏi này nọ
__________________
When You Smile You Really Shine

Cuộc đời là một ván cờ với những bước đi đơn giản
Staunchz offline  
Cũ 27/03/2011, 06:39 PM   #14 (permalink)
Tu chân tầng 11: Thượng Tiên
 
Hình đại diện của Bella
 
Tham gia: 16/07/2009
Bài viết: 1,187
Cảm ơn: 102
Được cảm ơn 413 lần qua 172 bài viết
Điểm uy tín: 484318
Bella đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bella đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bella đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bella đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bella đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bella đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bella đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bella đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bella đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bella đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bella đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Chắc gì nó đã muốn gặp người... nó là nó muốn gặp xe .... xong rồi là nó ẫm xe đi mất.... để ý mà coi chỉ hỏi đến xe... kêu ko có thì kêu đi mượn (hết người này người khác).... các bạn gái cẩn thận đây có thể là 1 dạng lừa đảo kiểu mới
__________________
][eo]v[ap
Bella offline  
Cũ 27/03/2011, 07:02 PM   #15 (permalink)
Tu chân tầng 12: Chân Tiên
 
Hình đại diện của NgọcTước.tk
 
Tham gia: 18/04/2010
Bài viết: 2,438
Entry: 9
Cảm ơn: 391
Được cảm ơn 321 lần qua 142 bài viết
Điểm uy tín: 21474977
NgọcTước.tk đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgọcTước.tk đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgọcTước.tk đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgọcTước.tk đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgọcTước.tk đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgọcTước.tk đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgọcTước.tk đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgọcTước.tk đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgọcTước.tk đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgọcTước.tk đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgọcTước.tk đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Mình thick nhất đoạn này.
Dont Cry (3/17/2011 4:18:15 PM): bạn e toàn xe đạp với xe buýt thôi a ạ

Dont Cry (3/17/2011 4:18:21 PM): bố e con 1 nên k có họ hàng gần

Dont Cry (3/17/2011 4:18:34 PM): nếu a k ngại thì e lấy xe đạp của thằng e

Dont Cry (3/17/2011 4:18:35 PM): qua đón a

Dont Cry (3/17/2011 4:18:50 PM): mình ra mỹ đình ăn mực với uống trà đá cũng được mà a

Dont Cry (3/17/2011 4:18:56 PM): gặp mặt nhau là chính

Dont Cry (3/17/2011 4:18:59 PM): vật chất quan trọng gì

BUZZ!!!

Dont Cry (3/17/2011 4:19:44 PM): ủa đâu rồi a?

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:11 PM): thuj thuj a s0. E ruj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:25 PM): the thj E 0? nha dj

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:32 PM): nghe0 c0n` bay dat

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:34 PM): cha0 E

Dont Cry (3/17/2011 4:20:38 PM): ơ

Dont Cry (3/17/2011 4:20:45 PM): cái a này

Dont Cry (3/17/2011 4:20:55 PM): rủ ng ta đi chơi trc mà

BUZZ!!!

$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ đã thoát Mesenger (3/17/2011 4:21 PM)

Tin nhắn sau cùng nhận ngày 3/17 lúc 4:20 PM
__________________
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TUYỆT TÌNH MỸ NAM NHÂN
________________
Từ hôm nay tôi không online nữa.
Có ai buồn và nhớ tôi không?
Có ai chờ khi nick tôi chưa sáng,
Có ai thêm một khoảng trống trong lòng?
NgọcTước.tk offline  
Cũ 27/03/2011, 07:44 PM   #16 (permalink)
Cây kem nhỏ ت
 
Hình đại diện của _[Kem]_
 
Tham gia: 28/12/2008
Bài viết: 8,584
Entry: 5
Cảm ơn: 244
Được cảm ơn 79 lần qua 59 bài viết
Điểm uy tín: 21475054
_[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng _[Kem]_ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

mà bợn nữ này cũng ngây thơ quá chừng
__________________
When you are in love and you get hurt, its like a cut...
it will heal, but there will always be a scar...

_[Kem]_ offline  
Cũ 29/03/2011, 01:17 AM   #17 (permalink)
Tu chân tầng 12: Chân Tiên
 
Hình đại diện của Paradise_kiss
 
Tham gia: 02/02/2009
Bài viết: 2,118
Entry: 91
Cảm ơn: 899
Được cảm ơn 380 lần qua 167 bài viết
Điểm uy tín: 4440965
Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Phục bạn gái quá....mình là mình không rỗi hơi chat với mấy thằng bịnh bịnh kiểu này (qua rồi cái thời chat chit với bạn bè )
__________________♥Kyora♥ -Ali- Fiona
Tứ Linh
Paradise_kiss offline  
Cũ 29/03/2011, 01:56 AM   #18 (permalink)
Tu chân tầng 9: Tịch Diệt
 
Hình đại diện của yenphiphi
 
Tham gia: 15/01/2007
Bài viết: 250
Cảm ơn: 52
Được cảm ơn 462 lần qua 81 bài viết
Điểm uy tín: 43998
yenphiphi đang có khoảng 200000 điểm danh vọng yenphiphi đang có khoảng 200000 điểm danh vọng yenphiphi đang có khoảng 200000 điểm danh vọng yenphiphi đang có khoảng 200000 điểm danh vọng yenphiphi đang có khoảng 200000 điểm danh vọng yenphiphi đang có khoảng 200000 điểm danh vọng yenphiphi đang có khoảng 200000 điểm danh vọng yenphiphi đang có khoảng 200000 điểm danh vọng yenphiphi đang có khoảng 200000 điểm danh vọng yenphiphi đang có khoảng 200000 điểm danh vọng yenphiphi đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Phải mình là mình bẩu, em ko có LX hay SH mà chỉ có Lexus, em chả xài Iphone công nghệ cao, chỉ xài vertu biết bấm nút nghe và gọi thôi. Thế anh có gì? Trên răng dưới ca tút, vừa nghèo vừa ngu thì đừng tỏ ra mình nguy hiểm

Bảo đảm khi nói xong sẽ xảy ra 2 trường hợp:

1 là nó chửi rủa lại

2 là nó thấy thế cứ bám theo mình

Và trong cả 2 trường hợp thì cách ứng xử tốt nhất là bấm nút ignore vĩnh biệt nóa, mờ sao mình chả gặp đứa nào thía này bao giờ nhể, gặp nóa giải trí vui phải biết
__________________
Sự kiêu hãnh của đóa hoa hồng là nỗi đầy đọa cho đám hoa giấy. Mình không kiêu là đời không nể mà...
yenphiphi offline  
Cũ 29/03/2011, 02:32 AM   #19 (permalink)
Tu chân tầng 12: Chân Tiên
 
Hình đại diện của Paradise_kiss
 
Tham gia: 02/02/2009
Bài viết: 2,118
Entry: 91
Cảm ơn: 899
Được cảm ơn 380 lần qua 167 bài viết
Điểm uy tín: 4440965
Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Paradise_kiss đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Trích dẫn:
Được gửi bởi yenphiphi Xem bài viết
Phải mình là mình bẩu, em ko có LX hay SH mà chỉ có Lexus, em chả xài Iphone công nghệ cao, chỉ xài vertu biết bấm nút nghe và gọi thôi. Thế anh có gì? Trên răng dưới ca tút, vừa nghèo vừa ngu thì đừng tỏ ra mình nguy hiểm

Bảo đảm khi nói xong sẽ xảy ra 2 trường hợp:

1 là nó chửi rủa lại

2 là nó thấy thế cứ bám theo mình

Và trong cả 2 trường hợp thì cách ứng xử tốt nhất là bấm nút ignore vĩnh biệt nóa, mờ sao mình chả gặp đứa nào thía này bao giờ nhể, gặp nóa giải trí vui phải biết
Bảo thế nhiều khi nó hỏi lại Lexus với Vertu là gì thì phải mất công mà giải thích nữa thì khốn
__________________♥Kyora♥ -Ali- Fiona
Tứ Linh
Paradise_kiss offline  
Cũ 29/03/2011, 11:31 AM   #20 (permalink)
Tu chân tầng 12: Chân Tiên
 
Hình đại diện của hyorikum
 
Tham gia: 12/03/2008
Bài viết: 1,889
Entry: 9
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 35 lần qua 23 bài viết
Điểm uy tín: 9240676
hyorikum đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hyorikum đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hyorikum đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hyorikum đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hyorikum đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hyorikum đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hyorikum đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hyorikum đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hyorikum đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hyorikum đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hyorikum đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Đúng kiểu xiền là tất cả
__________________
hyorikum offline  
 

Chia sẻ link


Hiện đang có: 1 người (0 thành viên và 1 khách) đang xem chủ đề này.
 
Hỗ trợ

Quy định
Bạn không được tạo chủ đề mới
Bạn không được gửi bài trả lời
Bạn không được gửi file đính kèm
Bạn không được sửa bài viết của mình

Mã BB Bật
Smilies Bật
Mã [IMG] Bật
Mã HTML Tắt
Trackbacks are Bật
Pingbacks are Bật
Refbacks are TắtTheo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:08 AM.