Giao diện Thần Duệ Tương Tranh
Trang chủ | Blog | Hỗ trợ: 1900571560   Tài khoản | Download Game client
Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ
 
Quay lại   Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ > Tàng Kinh Các > Dư âm
 
 
LinkBack Hỗ trợ
Cũ 19/08/2007, 06:07 PM   #1 (permalink)
Tu chân tầng 6: Không Minh
 
Hình đại diện của Gh0sT_GirL
 
Tham gia: 09/05/2007
Bài viết: 479
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 148
Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng
Mặc định Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

Lưu Bị
Click the image to open in full size.

Quan Vũ............
Click the image to open in full size.

Trường Vi
Click the image to open in full size.

Hoàng Cái
Click the image to open in full size.

Tào Tháo
Click the image to open in full size.

Tào Bị
Click the image to open in full size.

Lữ Bố
Click the image to open in full size.

Tư Mã Ý
Click the image to open in full size.
__________________


ಌŅξνξŗ ĻØνξಌ
Gh0sT_GirL offline  
Cũ 19/08/2007, 06:08 PM   #2 (permalink)
Tu chân tầng 6: Không Minh
 
Hình đại diện của Gh0sT_GirL
 
Tham gia: 09/05/2007
Bài viết: 479
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 148
Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

Bàng Đức
Click the image to open in full size.

Bàng Thống
Click the image to open in full size.

Tống Ninh
Click the image to open in full size.

Mã Siêu
Click the image to open in full size.

Lữ Vân
Click the image to open in full size.

Lữ Mông
Click the image to open in full size.

Hoàng Cái
Click the image to open in full size.

Quan Bình
Click the image to open in full size.
__________________


ಌŅξνξŗ ĻØνξಌ
Gh0sT_GirL offline  
Cũ 19/08/2007, 06:11 PM   #3 (permalink)
Tu chân tầng 6: Không Minh
 
Hình đại diện của Gh0sT_GirL
 
Tham gia: 09/05/2007
Bài viết: 479
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 148
Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

Cam Ninh
Click the image to open in full size.

Điển Vi
Click the image to open in full size.

Lữ Bố love Điêu Thuyền (Lữ Bố là nữ, Điêu Thuyền là nam)
Click the image to open in full size.

Bàng Thống
Click the image to open in full size.

Tôn Quyền.........
Click the image to open in full size.

Mãnh Hoa
Click the image to open in full size.

Tôn Quyên
Click the image to open in full size.

Tôn Quyền
Click the image to open in full size.__________________


ಌŅξνξŗ ĻØνξಌ
Gh0sT_GirL offline  
Cũ 19/08/2007, 06:13 PM   #4 (permalink)
Tu chân tầng 6: Không Minh
 
Hình đại diện của Gh0sT_GirL
 
Tham gia: 09/05/2007
Bài viết: 479
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 148
Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

Click the image to open in full size.

Vi Viện
Click the image to open in full size.

Hạ Hầu Đôn
Click the image to open in full size.

Hạ Hầu Uyên
Click the image to open in full size.

Sử Hoàng
Click the image to open in full size.

Giả Hủ
Click the image to open in full size.

Lãnh Hào
Click the image to open in full size.

Trương Phi
Click the image to open in full size.
__________________


ಌŅξνξŗ ĻØνξಌ
Gh0sT_GirL offline  
Cũ 19/08/2007, 06:14 PM   #5 (permalink)
Tu chân tầng 6: Không Minh
 
Hình đại diện của Gh0sT_GirL
 
Tham gia: 09/05/2007
Bài viết: 479
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 148
Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

Trương Hiền
Click the image to open in full size.

Trương Giác
Click the image to open in full size.

Trương Lương
Click the image to open in full size.

Triệu Vân
Click the image to open in full size.

Chu Thái
Click the image to open in full size.

Chu Du
Click the image to open in full size.

Khổng Minh
Click the image to open in full size.
__________________


ಌŅξνξŗ ĻØνξಌ
Gh0sT_GirL offline  
Cũ 19/08/2007, 06:16 PM   #6 (permalink)
Tu chân tầng 6: Không Minh
 
Hình đại diện của Gh0sT_GirL
 
Tham gia: 09/05/2007
Bài viết: 479
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 148
Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng Gh0sT_GirL đang có khoảng 650 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

Chú ý : hình không mang tính chất đồi trụy Click the image to open in full size.
__________________


ಌŅξνξŗ ĻØνξಌ
Gh0sT_GirL offline  
Cũ 19/08/2007, 06:19 PM   #7 (permalink)
Tu chân tầng 8: Độ Kiếp
 
Hình đại diện của PrinceSky
 
Tham gia: 21/02/2007
Bài viết: 155
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần cho 1 bài viết
Điểm uy tín: 86275
PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

Trông hay đấy nhưng mà làm sao để biết được nhân vật này là Lưu Bị, Quan Vũ, Tào Tháo, Điển Vi, Tôn Quyền........................... ?
PrinceSky offline  
Cũ 19/08/2007, 06:26 PM   #8 (permalink)
Tu chân tầng 3: Linh Hư
 
Hình đại diện của VoMenh
 
Tham gia: 15/03/2007
Bài viết: 17
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 138
VoMenh đang có khoảng 50 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

Trích dẫn:
Được gửi bởi PrinceSky Xem bài viết
Trông hay đấy nhưng mà làm sao để biết được nhân vật này là Lưu Bị, Quan Vũ, Tào Tháo, Điển Vi, Tôn Quyền........................... ?
Nhìn vào vũ khí và trang phục ấy
VoMenh offline  
Cũ 19/08/2007, 07:29 PM   #9 (permalink)
Tu chân tầng 7: Lí Sương
 
Hình đại diện của [D]evil
 
Tham gia: 06/05/2007
Bài viết: 116
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 1 lần cho 1 bài viết
Điểm uy tín: 1300
[D]evil đang có khoảng 100000 điểm danh vọng [D]evil đang có khoảng 100000 điểm danh vọng [D]evil đang có khoảng 100000 điểm danh vọng [D]evil đang có khoảng 100000 điểm danh vọng [D]evil đang có khoảng 100000 điểm danh vọng [D]evil đang có khoảng 100000 điểm danh vọng [D]evil đang có khoảng 100000 điểm danh vọng [D]evil đang có khoảng 100000 điểm danh vọng [D]evil đang có khoảng 100000 điểm danh vọng [D]evil đang có khoảng 100000 điểm danh vọng [D]evil đang có khoảng 100000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

Trên ảnh có tên viết = tiếng Hoa ấy

Click the image to open in full size.

Lưu Bị nhìn quyến rũ wé
[D]evil offline  
Cũ 19/08/2007, 09:00 PM   #10 (permalink)
Tu chân tầng 10: Đại Thừa
 
Hình đại diện của KiếmHồn
 
Tham gia: 31/03/2007
Tuổi: 26
Bài viết: 611
Entry: 2
Cảm ơn: 66
Được cảm ơn 47 lần qua 18 bài viết
Điểm uy tín: 214915
KiếmHồn đang có khoảng 200000 điểm danh vọng KiếmHồn đang có khoảng 200000 điểm danh vọng KiếmHồn đang có khoảng 200000 điểm danh vọng KiếmHồn đang có khoảng 200000 điểm danh vọng KiếmHồn đang có khoảng 200000 điểm danh vọng KiếmHồn đang có khoảng 200000 điểm danh vọng KiếmHồn đang có khoảng 200000 điểm danh vọng KiếmHồn đang có khoảng 200000 điểm danh vọng KiếmHồn đang có khoảng 200000 điểm danh vọng KiếmHồn đang có khoảng 200000 điểm danh vọng KiếmHồn đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

Lưu Bị tay dài tới gối, Quan Vũ da đỏ như táo... mấy đặc điểm chính trong chuyện bị quẳng đi hết òi O_o
KiếmHồn offline  
Cũ 20/08/2007, 07:33 AM   #11 (permalink)
Tu chân tầng 4: Hòa Hợp
 
Hình đại diện của Devil1989
 
Tham gia: 30/06/2007
Tuổi: 28
Bài viết: 31
Cảm ơn: 5
Được cảm ơn 10 lần qua 5 bài viết
Điểm uy tín: 207
Devil1989 đang có khoảng 5000 điểm danh vọng Devil1989 đang có khoảng 5000 điểm danh vọng Devil1989 đang có khoảng 5000 điểm danh vọng Devil1989 đang có khoảng 5000 điểm danh vọng Devil1989 đang có khoảng 5000 điểm danh vọng Devil1989 đang có khoảng 5000 điểm danh vọng Devil1989 đang có khoảng 5000 điểm danh vọng Devil1989 đang có khoảng 5000 điểm danh vọng Devil1989 đang có khoảng 5000 điểm danh vọng Devil1989 đang có khoảng 5000 điểm danh vọng Devil1989 đang có khoảng 5000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

Vị nào cũng nhìn quyến dũ và Trang phục rất đẹp
Devil1989 offline  
Cũ 20/08/2007, 09:31 AM   #12 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của .:LeeHoo:.
 
Tham gia: 05/08/2007
Bài viết: 18
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 133
.:LeeHoo:. đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

thế thì đảo lộn hết cả

________________________
GM02: Cảnh cáo bạn vì bài viết post hình mang nội dung xấu.

Được sửa bởi GM02 lúc 09:01 AM 21/08/2007
.:LeeHoo:. offline  
Cũ 20/08/2007, 12:54 PM   #13 (permalink)
Tu chân tầng 8: Độ Kiếp
 
Hình đại diện của PrinceSky
 
Tham gia: 21/02/2007
Bài viết: 155
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần cho 1 bài viết
Điểm uy tín: 86275
PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

Hình của ông Lee Hoomang t/c đồi trụy nè .................................................. ..............................
PrinceSky offline  
Cũ 20/08/2007, 12:57 PM   #14 (permalink)
Tu chân tầng 3: Linh Hư
 
Hình đại diện của Thỏ Đế
 
Tham gia: 07/05/2007
Bài viết: 102
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 137
Thỏ Đế đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

Click the image to open in full size.

Nếu chết vì bị trúng tên của 1 nữ hiệp có cách bắn cung Phê thế này... Chết cũng nhắm mắt
__________________
[B][COLOR="Red"][CENTER]Yến_Thanh: Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi... gà gáy té le té sáng rồi ai ời !!! =))[/CENTER][/COLOR][/B]
Thỏ Đế offline  
Cũ 20/08/2007, 01:08 PM   #15 (permalink)
Tu chân tầng 12: Chân Tiên
 
Hình đại diện của dendaycung
 
Tham gia: 13/06/2007
Bài viết: 2,178
Cảm ơn: 118
Được cảm ơn 279 lần qua 201 bài viết
Điểm uy tín: 57421
dendaycung đang có khoảng 200000 điểm danh vọng dendaycung đang có khoảng 200000 điểm danh vọng dendaycung đang có khoảng 200000 điểm danh vọng dendaycung đang có khoảng 200000 điểm danh vọng dendaycung đang có khoảng 200000 điểm danh vọng dendaycung đang có khoảng 200000 điểm danh vọng dendaycung đang có khoảng 200000 điểm danh vọng dendaycung đang có khoảng 200000 điểm danh vọng dendaycung đang có khoảng 200000 điểm danh vọng dendaycung đang có khoảng 200000 điểm danh vọng dendaycung đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

''tỷ tỷ'' Quan vũ sexy thế
__________________
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số
dendaycung offline  
Cũ 20/08/2007, 04:16 PM   #16 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của Akasumi
 
Tham gia: 19/06/2007
Bài viết: 3
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 0
Akasumi đang có khoảng 50 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

Trích dẫn:
Được gửi bởi Thỏ Đế Xem bài viết
Click the image to open in full size.

Nếu chết vì bị trúng tên của 1 nữ hiệp có cách bắn cung Phê thế này... Chết cũng nhắm mắt
yes yes cùng quan điểm đóa cách bắn cung kut3 dễ sợ
__________________
[CENTER][SIGPIC][/SIGPIC][/CENTER]
Akasumi offline  
Cũ 21/08/2007, 07:53 AM   #17 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của .:LeeHoo:.
 
Tham gia: 05/08/2007
Bài viết: 18
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 133
.:LeeHoo:. đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

mũi tên to thế thì chết còn gì, tử cung nữ hiệp
.:LeeHoo:. offline  
Cũ 21/08/2007, 09:27 AM   #18 (permalink)
Tu chân tầng 8: Độ Kiếp
 
Hình đại diện của Windysoul
 
Tham gia: 15/05/2007
Tuổi: 27
Bài viết: 181
Cảm ơn: 65
Được cảm ơn 23 lần qua 15 bài viết
Điểm uy tín: 806
Windysoul đang có khoảng 50000 điểm danh vọng Windysoul đang có khoảng 50000 điểm danh vọng Windysoul đang có khoảng 50000 điểm danh vọng Windysoul đang có khoảng 50000 điểm danh vọng Windysoul đang có khoảng 50000 điểm danh vọng Windysoul đang có khoảng 50000 điểm danh vọng Windysoul đang có khoảng 50000 điểm danh vọng Windysoul đang có khoảng 50000 điểm danh vọng Windysoul đang có khoảng 50000 điểm danh vọng Windysoul đang có khoảng 50000 điểm danh vọng Windysoul đang có khoảng 50000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

Thích nhất hình Quan Bình , post thêm nữa đi anh GG,hình đẹp quá >_<
__________________
Cuối cùng rồi cũng thế cả thôi - Này là trần thế đó là tôi
Than ôi cái kiếp đời cô lãnh - Ảo mộng hư vinh cũng hết rồi...
Windysoul offline  
Cũ 21/08/2007, 11:22 AM   #19 (permalink)
Tu chân tầng 3: Linh Hư
 
Hình đại diện của Ruan Yu Ying
 
Tham gia: 16/03/2007
Tuổi: 27
Bài viết: 15
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 138
Ruan Yu Ying đang có khoảng 50 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

@LeeHoo: Mát rượi mát rượi quá ông ơi
Đến sợ ông này
__________________
[COLOR="Red"][CENTER][QUOTE=Lana12;455156][COLOR="Blue"][B]Iu tình iêu Ying nhứt![/B][/COLOR][/QUOTE][/CENTER][/COLOR]
[CENTER][COLOR="Blue"]La liếm nhập môn :">[/COLOR][/CENTER]
Ruan Yu Ying offline  
Cũ 21/08/2007, 11:34 AM   #20 (permalink)
Tu chân tầng 7: Lí Sương
 
Hình đại diện của GinnySan
 
Tham gia: 26/07/2007
Bài viết: 844
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 43549
GinnySan đang có khoảng 200000 điểm danh vọng GinnySan đang có khoảng 200000 điểm danh vọng GinnySan đang có khoảng 200000 điểm danh vọng GinnySan đang có khoảng 200000 điểm danh vọng GinnySan đang có khoảng 200000 điểm danh vọng GinnySan đang có khoảng 200000 điểm danh vọng GinnySan đang có khoảng 200000 điểm danh vọng GinnySan đang có khoảng 200000 điểm danh vọng GinnySan đang có khoảng 200000 điểm danh vọng GinnySan đang có khoảng 200000 điểm danh vọng GinnySan đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Nếu các nhân vật trong Tam Quốc Chí là Nữ ???

mát rượi thiệt
mấy chị VM nhà mình học cách bắn cung đó nhá
__________________
HeO nà cHở NạI , (spam) NợI hẠi GấP cHăM nẦn

GinnySan offline  
 

Chia sẻ link


Hiện đang có: 1 người (0 thành viên và 1 khách) đang xem chủ đề này.
 
Hỗ trợ

Quy định
Bạn không được tạo chủ đề mới
Bạn không được gửi bài trả lời
Bạn không được gửi file đính kèm
Bạn không được sửa bài viết của mình

Mã BB Bật
Smilies Bật
Mã [IMG] Bật
Mã HTML Tắt
Trackbacks are Bật
Pingbacks are Bật
Refbacks are TắtTheo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:38 AM.