Giao diện Thần Duệ Tương Tranh
Trang chủ | Blog | Hỗ trợ: 1900571560   Tài khoản | Download Game client
Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ
 
Quay lại   Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ > Tàng Kinh Các > Hình ảnh, Video clip > Hình ảnh
Trả lời
 
LinkBack Hỗ trợ
Cũ 10/06/2010, 07:58 PM   #101 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của X_MEN
 
Tham gia: 21/07/2009
Bài viết: 44
Cảm ơn: 7
Được cảm ơn 2 lần qua 2 bài viết
Điểm uy tín: 126
X_MEN đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định

Click the image to open in full size.
VM dep zai wa
HL cho men xin code cua VM dc hok ^^. tks HL nhìu nhìu
X_MEN offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/06/2010, 02:54 PM   #102 (permalink)
Fashion Girl
 
Hình đại diện của HuyềnLinh
 
Tham gia: 18/06/2009
Bài viết: 1,042
Entry: 12
Cảm ơn: 774
Được cảm ơn 918 lần qua 190 bài viết
Điểm uy tín: 102684
HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Trích dẫn:
Được gửi bởi X_MEN Xem bài viết
Click the image to open in full size.
VM dep zai wa
HL cho men xin code cua VM dc hok ^^. tks HL nhìu nhìu
Code của VM nè ^^

[3Parts]
scaleUp = 99
scaleMiddle = 81
scaleDown = 105

[BlendFace]
idFaceShape1 = 62
idFaceShape2 = 62
blendFaceShape = 50

[Face]
scaleFaceH = 102
scaleFaceV = 136
idFaceTex = 44

[Faling]
idFalingSkin = 433
idFalingTex = 437

[Forehead]
offsetForeheadH = 143
offsetForeheadV = 128
offsetForeheadZ = 134
rotateForehead = 128
scaleForehead = 128

[YokeBone]
offsetYokeBoneH = 123
offsetYokeBoneV = 126
offsetYokeBoneZ = 64
rotateYokeBone = 128
scaleYokeBone = 128

[Cheek]
offsetCheekH = 108
offsetCheekV = 139
offsetCheekZ = 64
scaleCheek = 128

[Chain]
offsetChainV = 177
offsetChainZ = 94
rotateChain = 128
scaleChainH = 104

[Jaw]
offsetJawH = 180
offsetJawV = 180
offsetJawZ = 134
scaleJawSpecial = 132
scaleJawH = 139
scaleJawV = 113

[Eye]
idEyeBaseTex = 50
idEyeHighTex = 49
idEyeBallTex = 48
idEyeShape = 365
scaleEyeH = 128
scaleEyeV = 161
rotateEye = 144
offsetEyeH = 128
offsetEyeV = 128
offseteyeZ = 128
scaleEyeBall = 128
scaleEyeH2 = 128
scaleEyeV2 = 161
rotateEye2 = 144
offsetEyeH2 = 128
offsetEyeV2 = 128
offseteyeZ2 = 128
scaleEyeBall2 = 128

[Brow]
idBrowTex = 46
idBrowShape = 70
scaleBrowH = 124
scaleBrowV = 101
rotateBrow = 137
offsetBrowH = 100
offsetBrowV = 128
offsetBrowZ = 128
scaleBrowH2 = 124
scaleBrowV2 = 101
rotateBrow2 = 137
offsetBrowH2 = 100
offsetBrowV2 = 128
offsetBrowZ2 = 128

[Nose]
idNoseTex = 41
idNoseTipShape = 58
scaleNoseTipH = 93
scaleNoseTipV = 124
scaleNoseTipZ = 122
offsetNoseTipV = 145
idNoseBridgeShape = 57
scaleBridgeTipH = 128
offsetBridgeTipZ = 128

[Mouth]
idMouthUpLipLine = 80
idMouthMidLipLine = 77
idMouthDownLipLine = 84
thickUpLip = 100
thickDownLip = 64
scaleMouthH = 72
offsetMouthV = 155
offsetMOuthZ = 128
idMouthTex = 52
offsetCornerOfMouthSpecial = 129
scaleMouthH2 = 72
offsetCornerOfMouthSpecial2 = 129

[Ear]
idEarShape = 59
scaleEar = 128
offsetEarV = 113

[Hair]
idHairModel = 937
idHairTex = 947

[Moustache]
idMoustacheTex = 204
idMoustacheSkin = 186
idGoateeTex = 596

[Color]
colorHair = -1513807
colorFace = -1
colorEye = -1256246
colorBrow = -1777764
colorMouth = -1791588
colorEyeBall = -2104485
colorMoustache = -1

[Body]
bodyID = 0
colorBody = -1
headScale = 131
upScale = 110
waistScale = 114
armWidth = 110
legWidth = 110
breastScale = 128
HuyềnLinh offline   Trả lời với trích dẫn
Cảm ơn HuyềnLinh vì bài viết bổ ích:
Cũ 11/06/2010, 02:58 PM   #103 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của [√]
 
Tham gia: 16/04/2010
Bài viết: 80
Cảm ơn: 16
Được cảm ơn 3 lần qua 3 bài viết
Điểm uy tín: 117
[√] đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định

thần thú đâu
[√] offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/06/2010, 02:59 PM   #104 (permalink)
Fashion Girl
 
Hình đại diện của HuyềnLinh
 
Tham gia: 18/06/2009
Bài viết: 1,042
Entry: 12
Cảm ơn: 774
Được cảm ơn 918 lần qua 190 bài viết
Điểm uy tín: 102684
HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

pé TK nam cho nàng cốp nè
nàng chịu thì ta sẽ send code cho
còn code TK cũ ở trang này nè nàng Dị dung nam!!
Click the image to open in full size.
HuyềnLinh offline   Trả lời với trích dẫn
Cảm ơn HuyềnLinh vì bài viết bổ ích:
Cũ 11/06/2010, 03:46 PM   #105 (permalink)
Fashion Girl
 
Hình đại diện của HuyềnLinh
 
Tham gia: 18/06/2009
Bài viết: 1,042
Entry: 12
Cảm ơn: 774
Được cảm ơn 918 lần qua 190 bài viết
Điểm uy tín: 102684
HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng HuyềnLinh đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Trích dẫn:
Được gửi bởi ThienTon Xem bài viết
cho minh` xin code di. dung PS di ban. con PS kute wa' ah`
dd PS mình có thay đổi xíu cho nhìn vào khung cũng đẹp nên k giống trong hình lắm đâu nha ^^~
code PS nè

[3Parts]
scaleUp = 75
scaleMiddle = 89
scaleDown = 101

[BlendFace]
idFaceShape1 = 62
idFaceShape2 = 62
blendFaceShape = 50

[Face]
scaleFaceH = 113
scaleFaceV = 136
idFaceTex = 44

[Faling]
idFalingSkin = 433
idFalingTex = 437

[Forehead]
offsetForeheadH = 143
offsetForeheadV = 113
offsetForeheadZ = 192
rotateForehead = 110
scaleForehead = 128

[YokeBone]
offsetYokeBoneH = 105
offsetYokeBoneV = 113
offsetYokeBoneZ = 102
rotateYokeBone = 128
scaleYokeBone = 128

[Cheek]
offsetCheekH = 123
offsetCheekV = 128
offsetCheekZ = 118
scaleCheek = 128

[Chain]
offsetChainV = 156
offsetChainZ = 94
rotateChain = 145
scaleChainH = 92

[Jaw]
offsetJawH = 176
offsetJawV = 176
offsetJawZ = 110
scaleJawSpecial = 112
scaleJawH = 142
scaleJawV = 134

[Eye]
idEyeBaseTex = 50
idEyeHighTex = 49
idEyeBallTex = 48
idEyeShape = 76
scaleEyeH = 128
scaleEyeV = 162
rotateEye = 131
offsetEyeH = 120
offsetEyeV = 108
offseteyeZ = 128
scaleEyeBall = 128
scaleEyeH2 = 128
scaleEyeV2 = 162
rotateEye2 = 131
offsetEyeH2 = 120
offsetEyeV2 = 108
offseteyeZ2 = 128
scaleEyeBall2 = 128

[Brow]
idBrowTex = 46
idBrowShape = 355
scaleBrowH = 140
scaleBrowV = 101
rotateBrow = 109
offsetBrowH = 122
offsetBrowV = 93
offsetBrowZ = 161
scaleBrowH2 = 140
scaleBrowV2 = 101
rotateBrow2 = 109
offsetBrowH2 = 122
offsetBrowV2 = 93
offsetBrowZ2 = 161

[Nose]
idNoseTex = 39
idNoseTipShape = 58
scaleNoseTipH = 110
scaleNoseTipV = 152
scaleNoseTipZ = 130
offsetNoseTipV = 128
idNoseBridgeShape = 57
scaleBridgeTipH = 128
offsetBridgeTipZ = 128

[Mouth]
idMouthUpLipLine = 80
idMouthMidLipLine = 77
idMouthDownLipLine = 83
thickUpLip = 95
thickDownLip = 64
scaleMouthH = 83
offsetMouthV = 137
offsetMOuthZ = 128
idMouthTex = 52
offsetCornerOfMouthSpecial = 140
scaleMouthH2 = 83
offsetCornerOfMouthSpecial2 = 140

[Ear]
idEarShape = 59
scaleEar = 128
offsetEarV = 128

[Hair]
idHairModel = 935
idHairTex = 945

[Moustache]
idMoustacheTex = 204
idMoustacheSkin = 186
idGoateeTex = 596

[Color]
colorHair = -1914481
colorFace = -264199
colorEye = -1782376
colorBrow = -1984630
colorMouth = -1990006
colorEyeBall = -13401635
colorMoustache = -1

[Body]
bodyID = 0
colorBody = -264199
headScale = 134
upScale = 110
waistScale = 117
armWidth = 110
legWidth = 110
breastScale = 146
HuyềnLinh offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/06/2010, 04:01 PM   #106 (permalink)
Tu chân tầng 9: Tịch Diệt
 
Hình đại diện của Tuyết Ma Nữ
 
Tham gia: 25/08/2009
Bài viết: 247
Cảm ơn: 29
Được cảm ơn 14 lần qua 12 bài viết
Điểm uy tín: 6542
Tuyết Ma Nữ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tuyết Ma Nữ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tuyết Ma Nữ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tuyết Ma Nữ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tuyết Ma Nữ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tuyết Ma Nữ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tuyết Ma Nữ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tuyết Ma Nữ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tuyết Ma Nữ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tuyết Ma Nữ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tuyết Ma Nữ đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Trong các tộc thì mình thấy Tịch Tộc là khó dị dung nhất. Nhân vật Nam thì phom mặt gần như khó thay đổi, kiểu tóc đẹp nhưng ốp vào thì nhìn hơi ẻo lả, mình đã sử dụng tóc của tộc khác vào acc TK của mình và cố dị dung cho bớt zẹo đi 1 chút
Ảnh chất lượng hơi thấp vì đang mải cày kéo..... các bạn thông cảm.


Click the image to open in full size.
__________________
Hiệp khách hành
Tuyết Ma Nữ offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/06/2010, 04:01 PM   #107 (permalink)
Tu tâm dưỡng tính
 
Hình đại diện của ChymKucKu
 
Tham gia: 05/10/2007
Tuổi: 29
Bài viết: 4,027
Entry: 122
Cảm ơn: 606
Được cảm ơn 922 lần qua 363 bài viết
Điểm uy tín: 0
ChymKucKu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ChymKucKu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ChymKucKu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ChymKucKu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ChymKucKu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ChymKucKu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ChymKucKu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ChymKucKu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ChymKucKu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ChymKucKu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ChymKucKu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

ta iu nàng
ChymKucKu offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/06/2010, 04:54 PM   #108 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của Tịch
 
Tham gia: 30/04/2010
Bài viết: 40
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 11 lần qua 7 bài viết
Điểm uy tín: 117
Tịch đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định

chồk sắp cưới của pé đây :


đây là pé

Click the image to open in full size.
__________________
Cuồng Long
Tịch offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 12/06/2010, 09:09 PM   #109 (permalink)
Tu chân tầng 10: Đại Thừa
 
Hình đại diện của waofinly007
 
Tham gia: 01/05/2010
Bài viết: 556
Cảm ơn: 60
Được cảm ơn 122 lần qua 87 bài viết
Điểm uy tín: 140314
waofinly007 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng waofinly007 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng waofinly007 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng waofinly007 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng waofinly007 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng waofinly007 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng waofinly007 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng waofinly007 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng waofinly007 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng waofinly007 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng waofinly007 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Nhìn VM lạnh lùng đẹp trai thật nhỉ
Xấu nhất là VL nói đừng buồn nhé
__________________
Sau scandal...
Pé bùn quá
waofinly007 offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 14/06/2010, 11:39 AM   #110 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của X_MEN
 
Tham gia: 21/07/2009
Bài viết: 44
Cảm ơn: 7
Được cảm ơn 2 lần qua 2 bài viết
Điểm uy tín: 126
X_MEN đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định

men cám ơn HL nhìu nhìu nha ^^
tks alot
X_MEN offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 15/06/2010, 10:09 AM   #111 (permalink)
Tu chân tầng 12: Chân Tiên
 
Hình đại diện của paktaewoo
 
Tham gia: 30/07/2007
Bài viết: 2,980
Cảm ơn: 572
Được cảm ơn 177 lần qua 97 bài viết
Điểm uy tín: 268899
paktaewoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng paktaewoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng paktaewoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng paktaewoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng paktaewoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng paktaewoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng paktaewoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng paktaewoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng paktaewoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng paktaewoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng paktaewoo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Trích dẫn:
Được gửi bởi HuyềnLinh;1817642
Vũ Mang
[IMG
http://i235.photobucket.com/albums/ee313/d4rjn/VM2.jpg[/IMG]
bạn ơi làm sao dd VM mặt thế này mà tóc kiểu đuôi gà như KK chỉ mình với
kết cái mặt của VM này nhưng kiểu tóc tịch tộc bx ko thích vì trông ko manly lắm
__________________
Union - Chúng ta là anh em !!!
paktaewoo offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 12/04/2011, 12:13 AM   #112 (permalink)
Tu chân tầng 7: Lí Sương
 
Hình đại diện của Đại Lâm Mộc
 
Tham gia: 09/04/2011
Bài viết: 134
Entry: 1
Cảm ơn: 92
Được cảm ơn 29 lần qua 20 bài viết
Điểm uy tín: 5184135
Đại Lâm Mộc đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Đại Lâm Mộc đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Đại Lâm Mộc đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Đại Lâm Mộc đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Đại Lâm Mộc đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Đại Lâm Mộc đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Đại Lâm Mộc đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Đại Lâm Mộc đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Đại Lâm Mộc đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Đại Lâm Mộc đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Đại Lâm Mộc đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

đẹp quá.nhưng ko bấm cảm ơn được
Đại Lâm Mộc offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 12/04/2011, 07:43 PM   #113 (permalink)
Tu chân tầng 6: Không Minh
 
Hình đại diện của NgOoS
 
Tham gia: 11/03/2011
Tuổi: 29
Bài viết: 96
Cảm ơn: 10
Được cảm ơn 22 lần qua 13 bài viết
Điểm uy tín: 74954
NgOoS đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgOoS đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgOoS đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgOoS đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgOoS đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgOoS đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgOoS đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgOoS đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgOoS đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgOoS đang có khoảng 200000 điểm danh vọng NgOoS đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Trích dẫn:
Được gửi bởi HuyềnLinh Xem bài viết


kami thử cho mũi ngắn hơn tí
ùi cho nhân trung miệng xích lên thử xem
dị dung này cũng ổn nèkết a tấm cuối ùi nha
bà còn có mấy ô nữa mà
diếm hàng à ><
cho mình xin cái code nam bạn ơi...code này cho kk đc k
__________________
Tình yêu-----Quá xa xỉ đối với ta :-s
NgOoS offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 26/04/2011, 09:57 AM   #114 (permalink)
Tu chân tầng 11: Thượng Tiên
 
Hình đại diện của vinhbibo83
 
Tham gia: 03/09/2009
Bài viết: 1,004
Cảm ơn: 136
Được cảm ơn 167 lần qua 161 bài viết
Điểm uy tín: 1010685
vinhbibo83 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vinhbibo83 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vinhbibo83 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vinhbibo83 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vinhbibo83 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vinhbibo83 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vinhbibo83 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vinhbibo83 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vinhbibo83 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vinhbibo83 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng vinhbibo83 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Smile xin code di dung nam kk

ai co code di dung nam kk dep neo hem cho minh xin voi
di dung hoai ko ai co cho minh cam on
pm yh lequangvinh210583 cam on moi nguoi nhiu nha
__________________
╔♫═╗╔╗ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝
☼۞Thy۞☼™
vinhbibo83 offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 26/04/2011, 10:02 AM   #115 (permalink)
Tu chân tầng 10: Đại Thừa
 
Hình đại diện của ẾchCon
 
Tham gia: 31/01/2011
Bài viết: 805
Entry: 28
Cảm ơn: 133
Được cảm ơn 73 lần qua 53 bài viết
Điểm uy tín: 1377845
ẾchCon đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ẾchCon đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ẾchCon đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ẾchCon đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ẾchCon đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ẾchCon đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ẾchCon đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ẾchCon đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ẾchCon đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ẾchCon đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ẾchCon đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Talking

Trích dẫn:
Được gửi bởi Oh_co_ay_nhin_minh Xem bài viết
@!@ pic VL trông thật kỳ quái
TRông ái kiểu gì ý
ẾchCon offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/05/2011, 04:19 PM   #116 (permalink)
Tu chân tầng 10: Đại Thừa
 
Hình đại diện của quynhphongth
 
Tham gia: 27/07/2010
Bài viết: 525
Cảm ơn: 224
Được cảm ơn 104 lần qua 75 bài viết
Điểm uy tín: 690355
quynhphongth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng quynhphongth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng quynhphongth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng quynhphongth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng quynhphongth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng quynhphongth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng quynhphongth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng quynhphongth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng quynhphongth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng quynhphongth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng quynhphongth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Góp vui cùng mọi người 2 tấm. Nét dị dung sơ sài , đừng chọi gạch
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
quynhphongth offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/05/2011, 09:27 PM   #117 (permalink)
Tu chân tầng 10: Đại Thừa
 
Hình đại diện của Tjt*Ngheo
 
Tham gia: 18/09/2007
Tuổi: 10
Bài viết: 655
Entry: 4
Cảm ơn: 128
Được cảm ơn 44 lần qua 28 bài viết
Điểm uy tín: 145830
Tjt*Ngheo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tjt*Ngheo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tjt*Ngheo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tjt*Ngheo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tjt*Ngheo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tjt*Ngheo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tjt*Ngheo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tjt*Ngheo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tjt*Ngheo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tjt*Ngheo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Tjt*Ngheo đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Ảnh đầu giống songoku quá bà
__________________

Tui đã trở lại và ngày càng vô hại •.•
Tjt*Ngheo offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/05/2011, 09:52 PM   #118 (permalink)
Tu chân tầng 9: Tịch Diệt
 
Hình đại diện của Nguyễn Hương
 
Tham gia: 04/05/2011
Bài viết: 278
Cảm ơn: 70
Được cảm ơn 62 lần qua 42 bài viết
Điểm uy tín: 578888
Nguyễn Hương đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nguyễn Hương đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nguyễn Hương đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nguyễn Hương đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nguyễn Hương đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nguyễn Hương đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nguyễn Hương đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nguyễn Hương đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nguyễn Hương đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nguyễn Hương đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nguyễn Hương đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Trích dẫn:
Được gửi bởi Tịch Xem bài viết
có code không bạn cho mình xin code TK nam
Click the image to open in full size.
__________________
Nguyễn Hương offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 24/04/2012, 10:08 AM   #119 (permalink)
Tu chân tầng 11: Thượng Tiên
 
Hình đại diện của ThanDieu
 
Tham gia: 23/01/2007
Bài viết: 1,294
Cảm ơn: 325
Được cảm ơn 77 lần qua 69 bài viết
Điểm uy tín: 405988
ThanDieu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ThanDieu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ThanDieu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ThanDieu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ThanDieu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ThanDieu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ThanDieu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ThanDieu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ThanDieu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ThanDieu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng ThanDieu đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

cho xin cái code dị dung tk của Nam ở đầu trang đi bạn men quá thanks
__________________
http://diendan.thegioihoanmy.vn/image.php?type=sigpic&userid=11143&dateline=124392  3925
Vạn Lưu ư Tổ long có nghĩa lý gì đâu
Khi chỉ 1 trái tim thôi mà ta mãi mãi không có được
ThanDieu offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 19/04/2013, 06:34 PM   #120 (permalink)
Tu chân tầng 8: Độ Kiếp
 
Hình đại diện của xomdamtac
 
Tham gia: 10/08/2012
Tuổi: 32
Bài viết: 172
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 16 lần qua 15 bài viết
Điểm uy tín: 792325
xomdamtac đang có khoảng 200000 điểm danh vọng xomdamtac đang có khoảng 200000 điểm danh vọng xomdamtac đang có khoảng 200000 điểm danh vọng xomdamtac đang có khoảng 200000 điểm danh vọng xomdamtac đang có khoảng 200000 điểm danh vọng xomdamtac đang có khoảng 200000 điểm danh vọng xomdamtac đang có khoảng 200000 điểm danh vọng xomdamtac đang có khoảng 200000 điểm danh vọng xomdamtac đang có khoảng 200000 điểm danh vọng xomdamtac đang có khoảng 200000 điểm danh vọng xomdamtac đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định hi

Trích dẫn:
Được gửi bởi XxmanuxX Xem bài viết
Dạo này bị cùi ồi,dị dung nam ko đc đẹp nữa
Click the image to open in full size.
mặt ông này cừi mà buồn hiu hắt.

lão này đô vật mỹ
Click the image to open in full size.

lão này bị chột
Click the image to open in full size.
Có bạn nào có Code KK mặt buồn này ko.

đẹp wa đi. ai có share cho mình với nhé
xomdamtac offline   Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Chia sẻ link


Hiện đang có: 1 người (0 thành viên và 1 khách) đang xem chủ đề này.
 
Hỗ trợ

Quy định
Bạn không được tạo chủ đề mới
Bạn không được gửi bài trả lời
Bạn không được gửi file đính kèm
Bạn không được sửa bài viết của mình

Mã BB Bật
Smilies Bật
Mã [IMG] Bật
Mã HTML Tắt
Trackbacks are Bật
Pingbacks are Bật
Refbacks are TắtTheo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:17 PM.