Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ

Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/)
-   Hỏa Phụng (http://diendan.thegioihoanmy.vn/hoa-phung-f176/)
-   -   Bán Acc TK lv101 ở HN giá rẻ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/hoa-phung-f176/ban-acc-tk-lv101-o-hn-gia-re-200020/)

love21290 08/05/2014 12:15 PM

Bán Acc TK lv101 ở HN giá rẻ
 
Như tiêu đề mình cần bán 1 acc TK lv101 tên đẹp
_TC Ma Thánh sắp mở full map 4 để full TC
_skill max 10 học được ít BK 89 99
_full rương+kho
_VK LH1 ép 2 Xích nhãn+9
_DV>35k
_áo qh6+6
_quần Lh2 4s ép ngọc SM đặc cung+5
_chân tay 99 3s ép sm9+5
_mũ LH2 3s ép SM9+5
_liên+bội 99+5
_Gần max điểm 2 hội AAH+HDQ


_GIÁ: 1m5

Acc đầy đủ thông tin, gd ở HN or liên hệ 0903028594

kevin60119 09/05/2014 12:57 AM

cho ke ty nhe hehehehe
...
...
[3Parts]
scaleUp = 145
scaleMiddle = 67
scaleDown = 64

[BlendFace]
idFaceShape1 = 23
idFaceShape2 = 23
blendFaceShape = 50

[Face]
scaleFaceH = 126
scaleFaceV = 103
idFaceTex = 5

[Faling]
idFalingSkin = 434
idFalingTex = 436

[Forehead]
offsetForeheadH = 113
offsetForeheadV = 105
offsetForeheadZ = 128
rotateForehead = 128
scaleForehead = 128

[YokeBone]
offsetYokeBoneH = 184
offsetYokeBoneV = 181
offsetYokeBoneZ = 127
rotateYokeBone = 124
scaleYokeBone = 111

[Cheek]
offsetCheekH = 133
offsetCheekV = 149
offsetCheekZ = 117
scaleCheek = 108

[Chain]
offsetChainV = 133
offsetChainZ = 143
rotateChain = 102
scaleChainH = 64

[Jaw]
offsetJawH = 172
offsetJawV = 111
offsetJawZ = 128
scaleJawSpecial = 114
scaleJawH = 79
scaleJawV = 114

[Eye]
idThirdEye = 0
idEyeBaseTex = 329
idEyeHighTex = 571
idEyeBallTex = 9
idEyeShape = 33
scaleEyeH = 109
scaleEyeV = 255
rotateEye = 119
offsetEyeH = 133
offsetEyeV = 123
offseteyeZ = 73
scaleEyeBall = 192
scaleEyeH2 = 109
scaleEyeV2 = 255
rotateEye2 = 119
offsetEyeH2 = 133
offsetEyeV2 = 123
offseteyeZ2 = 73
scaleEyeBall2 = 192

[Brow]
idBrowTex = 7
idBrowShape = 352
scaleBrowH = 73
scaleBrowV = 94
rotateBrow = 109
offsetBrowH = 148
offsetBrowV = 192
offsetBrowZ = 140
scaleBrowH2 = 73
scaleBrowV2 = 94
rotateBrow2 = 109
offsetBrowH2 = 148
offsetBrowV2 = 192
offsetBrowZ2 = 140

[Nose]
idNoseTex = 4
idNoseTipShape = 16
scaleNoseTipH = 64
scaleNoseTipV = 87
scaleNoseTipZ = 123
offsetNoseTipV = 179
idNoseBridgeShape = 15
scaleBridgeTipH = 70
offsetBridgeTipZ = 128

[Mouth]
idMouthUpLipLine = 89
idMouthMidLipLine = 86
idMouthDownLipLine = 93
thickUpLip = 103
thickDownLip = 110
scaleMouthH = 64
offsetMouthV = 192
offsetMOuthZ = 128
idMouthTex = 14
offsetCornerOfMouthSpecial = 121
scaleMouthH2 = 64
offsetCornerOfMouthSpecial2 = 121

[Ear]
idEarShape = 21
scaleEar = 128
offsetEarV = 128

[Hair]
idHairModel = 835
idHairTex = 871

[Moustache]
idMoustacheTex = 0
idMoustacheSkin = 0
idGoateeTex = 0

[Color]
colorHair = -1
colorFace = -1
colorEye = -15724528
colorBrow = -15724528
colorMouth = -123124
colorEyeBall = -15724528
colorMoustache = -1

[Body]
bodyID = 2
colorBody = -1
headScale = 110
upScale = 110
waistScale = 100
armWidth = 110
legWidth = 110
breastScale = 100


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:46 PM.