Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ

Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/)
-   HoaQuảSơn (http://diendan.thegioihoanmy.vn/hoaquason-f248/)
-   -   Pé cần mua 2 cai +8 ai bán cho pé đi (http://diendan.thegioihoanmy.vn/hoaquason-f248/pe-can-mua-2-cai-8-ai-ban-cho-pe-di-109022/)

trieuvanthexh 21/12/2009 08:21 AM

Pé cần mua 2 cai +8 ai bán cho pé đi
 
Pé cần mua 4 cái +7 (hoac 2 cái +8 ) :khochiu:G mình ai có bán cho pé với!

huy773 26/01/2010 10:06 PM

đã có ai bán cho bạn chưa , chưa thì liên lac mình nha

__sky__ 29/01/2010 11:26 PM

có +8 đây nhưng chỉ chuyển được vào đồ HHHK thôi onl game pm XanhChín thương lượng giá cả nếu muốn mua ah` nha:haha:

SuVuongThich8 19/02/2010 09:01 PM

bán 2 cái +7 chuyển vô HHHK nhẹ thôi , nếu dc thì gửi thư cho TiểuBảo , mình sẽ hồi âm sau


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:43 AM.