Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ

Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/)
-   Huyền Vũ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/huyen-vu-f43/)
-   -   Ban' PMLV CCS +7 (http://diendan.thegioihoanmy.vn/huyen-vu-f43/ban-pmlv-ccs-7-a-115859/)

trieuvanthexh 21/04/2010 12:13 PM

Ban' PMLV CCS +7
 
:haha::haha:cần bán cai PMLV CCS +7 off _ giới hạn CVL 106
_ CVL +63
Giá là 750k VND hoặc 1 Bil GOl ( hoặc đổi chùy Tu La 100 +9):xauho:

ai quan tâm Sms cho mình 0988.29.1987
hoặc pm KK *Anh :haha::haha:


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:08 AM.