Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ

Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/)
-   Huyền Vũ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/huyen-vu-f43/)
-   -   mua +10 (http://diendan.thegioihoanmy.vn/huyen-vu-f43/mua-10-a-116317/)

trieuvanthexh 28/04/2010 07:39 AM

mua +10
 
:haha::haha:cần tìm tài__Búa để mua cái +10 nếu bạn chưa bán! 30/04 mình qua Hà Nội
Hoặc bạn nào bán +10 tai Thái Nguyên càng tốt!
mình mua giá 700k :nhamhiem::nhamhiem:


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:45 AM.