Giao diện Thần Duệ Tương Tranh
Trang chủ | Blog | Hỗ trợ: 1900571560   Tài khoản | Download Game client
Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ
 
Quay lại   Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ > Thành viên
*(Jun)* đang có khoảng 10 điểm danh vọng

*(Jun)* *(Jun)* offline

Tu chân tầng 2: Trúc Cơ

Lưu bút

Hiển thị lưu bút từ 1 đến 1 trong số 1
 1. *(Jun)*
  27/06/2008 11:31 PM
  *(Jun)*
  Vì m?t nam ch? có 365 ngày...

  Không ph?i l?i c?a sinh viên khi b? thi tru?t vì m?t nam CH? CÓ 365 ngày.

  M?t nam di?n hình cho sinh viên:

  1. Nh?ng ngày th? 7 - 52 ngày th? 7 trong m?t nam, ai cung bi?t là ngày này d? sinh viên chúng ta ngh? ngoi, "khám phá th? gi?i", v?y là 365 - 52 còn l?i 313 ngày.

  2. K? ngh? hè - 50 ngày ti?p theo. Th?i ti?t nóng, ai mà h?c du?c co ch?, t?m bi?n và di choi m?i là ngh? hè. Suy ra, còn l?i 263 ngày.

  3. 8h ng? nghê m?i ngày, c?ng l?i h?t thành ra là m?t 30 ngày trong nam, nghia là còn l?i 141 ngày.

  4. M?i ngày dành 1h cho choi th? thao, di choi, relax (r?t t?t cho s?c kho?), nghia là m?t nam m?t 15 ngày, còn l?i 126 ngày.

  5. 2 gi? trong ngày cho an u?ng và nh?ng thú ?m th?c khác (có hoi ít cho các ch? em không nh??), v?y m?t nam là 30 ngày, s? ngày còn l?i là 96.

  6. M?t m?i ngày thêm 1 gi? cho giao ti?p nói chuy?n v?i m?i ngu?i (l?i dánh giá th?p ch? em r?i d?y), m?t nam là 15 ngày, s? ngày còn l?i là 81 ngày.

  7. S? ngày dành cho nh?ng k? thi, ki?m tra m?i nam: Ít nh?t là 35 ngày, s? ngày còn l?i là 46.

  8. Nh?ng k? ngh? l?, l? h?i trong nam (Noel, T?t, 1-5...) kho?ng 40 ngày, nghia là còn 6 ngày.

  9. 3 ngày cho ? ê bu?n bã trong nam (chua k? h?i nh?ng ngu?i dang yêu, c? tu?n là còn ít), còn 3 ngày.

  10. Xem phim truy?n, sách báo nh? nhàng m?i ngày vài muoi phút, m?t toi m?t nam h?t 2 ngày, còn l?i 1 ngày.

  11. Ngày còn l?i dúng ngay ngày sinh nh?t b?n, sao b?n l?i có th? h?c du?c ngày d?y co ch????

  Gi? thì chúng ta dã hi?u t?i ra m?t chân lý: Làm sao sinh viên có th? KHÔNG tru?t du?c co ch?. Suy ra, KHÔNG THI TRU?T KHÔNG LÀ SINH VIÊN.

Về Tôi

 • Chữ ký
  [CENTER][B]* BH : ---> tit[/B]
  [B]* XD : ---> PS[/B]
  [I][COLOR="Blue"] tit cùi + pS ghẻ [/COLOR][/I]
  ===>>[COLOR="Magenta"]số phone:[/COLOR][COLOR="White"] 0975782788[/COLOR]<<===
  [/CENTER]

Thống Kê

Tổng số bài viết
Lưu bút
Blog
Toàn bộ cảm ơn
Thông tin chung
 • Hoạt động cuối cùng: 05/10/2009 05:37 PM
 • Tham gia: 13/05/2008

Thông tin liên hệ

Tin nhắn tức thời
Send an Instant Message to *(Jun)* Using...
Trang hiện tại
http://diendan.thegioihoanmy.vn/members/52259/-jun-

Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:27 PM.