Giao diện Thần Duệ Tương Tranh
Trang chủ | Blog | Hỗ trợ: 1900571560   Tài khoản | Download Game client
Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ
 
Quay lại   Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ > Trợ giúp
Smilies
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Tiểu Hổ
What to Type Resulting Graphic Meaning
:tieuho12: Tieuho12 Tieuho12
:tieuho20: Tieuho20 Tieuho20
:tieuho28: Tieuho28 Tieuho28
:tieuho36: Tieuho36 Tieuho36
:tieuho4: Tieuho4 Tieuho4
:tieuho51: Tieuho51 Tieuho51
:tieuho43: Tieuho43 Tieuho43
:tieuho9: Tieuho9 Tieuho9
:tieuho17: Tieuho17 Tieuho17
:tieuho25: Tieuho25 Tieuho25
:tieuho33: Tieuho33 Tieuho33
:tieuho41: Tieuho41 Tieuho41
:tieuho1: Tieuho1 Tieuho1
:tieuho48: Tieuho48 Tieuho48
:tieuho14: Tieuho14 Tieuho14
:tieuho22: Tieuho22 Tieuho22
:tieuho30: Tieuho30 Tieuho30
:tieuho38: Tieuho38 Tieuho38
:tieuho6: Tieuho6 Tieuho6
:tieuho45: Tieuho45 Tieuho45
:tieuho11: Tieuho11 Tieuho11
:tieuho19: Tieuho19 Tieuho19
:tieuho27: Tieuho27 Tieuho27
:tieuho35: Tieuho35 Tieuho35
:tieuho3: Tieuho3 Tieuho3
:tieuho50: Tieuho50 Tieuho50
:tieuho8: Tieuho8 Tieuho8
:tieuho16: Tieuho16 Tieuho16
:tieuho24: Tieuho24 Tieuho24
:tieuho32: Tieuho32 Tieuho32
:tieuho40: Tieuho40 Tieuho40
:tieuho47: Tieuho47 Tieuho47
:tieuho13: Tieuho13 Tieuho13
:tieuho21: Tieuho21 Tieuho21
:tieuho29: Tieuho29 Tieuho29
:tieuho37: Tieuho37 Tieuho37
:tieuho5: Tieuho5 Tieuho5
:tieuho44: Tieuho44 Tieuho44
:tieuho10: Tieuho10 Tieuho10
:tieuho18: Tieuho18 Tieuho18
:tieuho26: Tieuho26 Tieuho26
:tieuho34: Tieuho34 Tieuho34
:tieuho42: Tieuho42 Tieuho42
:tieuho2: Tieuho2 Tieuho2
:tieuho49: Tieuho49 Tieuho49
:tieuho7: Tieuho7 Tieuho7
:tieuho15: Tieuho15 Tieuho15
:tieuho23: Tieuho23 Tieuho23
:tieuho31: Tieuho31 Tieuho31
:tieuho39: Tieuho39 Tieuho39
:tieuho46: Tieuho46 Tieuho46
Mặt Heo
What to Type Resulting Graphic Meaning
:non: Nôn Nôn
:tucgian: Tức giận Tức giận
:choangvang: Choáng váng Choáng váng
:hon: Hôn Hôn
:mimcuoi: Mỉm cười Mỉm cười
:nghingo: Nghi ngờ Nghi ngờ
:tambiet: Tạm biệt Tạm biệt
:biumoi: Bĩu Môi Bĩu Môi
:danhdau: Đánh đau Đánh đau
:lanh: Xấu hổ Xấu hổ
:phanno: Phẫn Nộ Phẫn Nộ
:xauho: Xấu hổ Xấu hổ
:antat: Ăn tát Ăn tát
:nhamhiem: Cười nham hiểm Cười nham hiểm
:khocto: Khóc to Khóc to
:ngannguoi: Ngẩn người Ngẩn người
:ngu: Ngủ Ngủ
:them: Thèm Thèm
:chaymau: Chảy máu cam Chảy máu cam
:dauhang: Đầu hàng Đầu hàng
:metmoi: Mệt mỏi Mệt mỏi
:lamsao: Làm Sao Làm Sao
:roile: Hu hu Hu hu
:bitmieng: Bịt Miệng Cười Bịt Miệng Cười
:dangyeu: Đáng yêu Đáng yêu
:kinhngac: Kinh ngạc Kinh ngạc
:nghihoac: Nghi hoặc Nghi hoặc
:phandoi: Phản đối Phản đối
:mohoi: Vã mồ hôi Vã mồ hôi
:haha: Ha ha Ha ha
:khochiu: Khó chịu Khó chịu
:ngammieng: Ngậm miệng Ngậm miệng
:nghivan: Nghi vấn Nghi vấn
:thangloi: Thắng lợi Thắng lợi
:cau: Cáu Cáu
:data: Đa tạ Đa tạ
:lungtung: Lúng túng Lúng túng
:phatsau: Phát Sầu Phát Sầu
:bimat: Bí Mật Bí Mật
:dacy: Đắc ý Đắc ý
:kinhkhung: Kinh khủng Kinh khủng
:nghich: Nghịch ngợm Nghịch ngợm
Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
>:P 47 47
:-/ 7 7
**== 55 55
:o 13 13
:108: 108 108
[-o< 63 63
:)) 21 21
;)) 71 71
8-| 29 29
(*) 79 79
(:| 37 37
:-SS 42 42
:D 4 4
~:> 52 52
:P 10 10
=:) 60 60
#:-S 18 18
[-x 68 68
:-B 26 26
:-@ 76 76
:o) 34 34
8-> 105 105
:^O 44 44
:@ 49 49
;) 3 3
~o) 57 57
:> 15 15
:-" 65 65
/:) 23 23
o=> 73 73
:-& 31 31
:-c 101 101
:-? 39 39
:-< 46 46
>:D< 6 6
%%- 54 54
=(( 12 12
:-L 62 62
:(( 20 20
>:/ 70 70
I-) 28 28
:-j 78 78
<:-P 36 36
:107: 107 107
:* 11 11
:(|) 51 51
:) 1 1
8-x 59 59
:-S 17 17
:)>- 67 67
O:-) 25 25
:75: 75 75
[-( 33 33
:104: 104 104
=D> 41 41
<):) 48 48
:( 2 2
(~~) 56 56
X-( 14 14
:-h 103 103
$-) 64 64
:| 22 22
o-> 72 72
L-) 30 30
:)] 100 100
=P~ 38 38
:-w 45 45
@-) 43 43
;;) 5 5
@};- 53 53
:"> 9 9
>-) 61 61
>:) 19 19
\:D/ 69 69
=; 27 27
^:)^ 77 77
:-} 35 35
w:|w 106 106
3:-o 50 50
:x 8 8
*-:) 58 58
B-) 16 16
b-( 66 66
=)) 24 24
(%) 74 74
:-$ 32 32
~x( 102 102
#-o 40 40

Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:40 AM.