Giao diện Thần Duệ Tương Tranh
Trang chủ | Blog | Hỗ trợ: 1900571560   Tài khoản | Download Game client
Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ
 
Quay lại   Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ > Trợ giúp
Smilies
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Tiểu Hổ
What to Type Resulting Graphic Meaning
:tieuho38: Tieuho38 Tieuho38
:tieuho6: Tieuho6 Tieuho6
:tieuho14: Tieuho14 Tieuho14
:tieuho22: Tieuho22 Tieuho22
:tieuho30: Tieuho30 Tieuho30
:tieuho46: Tieuho46 Tieuho46
:tieuho3: Tieuho3 Tieuho3
:tieuho11: Tieuho11 Tieuho11
:tieuho19: Tieuho19 Tieuho19
:tieuho27: Tieuho27 Tieuho27
:tieuho35: Tieuho35 Tieuho35
:tieuho43: Tieuho43 Tieuho43
:tieuho51: Tieuho51 Tieuho51
:tieuho40: Tieuho40 Tieuho40
:tieuho8: Tieuho8 Tieuho8
:tieuho16: Tieuho16 Tieuho16
:tieuho24: Tieuho24 Tieuho24
:tieuho32: Tieuho32 Tieuho32
:tieuho48: Tieuho48 Tieuho48
:tieuho5: Tieuho5 Tieuho5
:tieuho13: Tieuho13 Tieuho13
:tieuho21: Tieuho21 Tieuho21
:tieuho29: Tieuho29 Tieuho29
:tieuho37: Tieuho37 Tieuho37
:tieuho45: Tieuho45 Tieuho45
:tieuho42: Tieuho42 Tieuho42
:tieuho2: Tieuho2 Tieuho2
:tieuho10: Tieuho10 Tieuho10
:tieuho18: Tieuho18 Tieuho18
:tieuho26: Tieuho26 Tieuho26
:tieuho34: Tieuho34 Tieuho34
:tieuho50: Tieuho50 Tieuho50
:tieuho39: Tieuho39 Tieuho39
:tieuho7: Tieuho7 Tieuho7
:tieuho15: Tieuho15 Tieuho15
:tieuho23: Tieuho23 Tieuho23
:tieuho31: Tieuho31 Tieuho31
:tieuho47: Tieuho47 Tieuho47
:tieuho4: Tieuho4 Tieuho4
:tieuho12: Tieuho12 Tieuho12
:tieuho20: Tieuho20 Tieuho20
:tieuho28: Tieuho28 Tieuho28
:tieuho36: Tieuho36 Tieuho36
:tieuho44: Tieuho44 Tieuho44
:tieuho41: Tieuho41 Tieuho41
:tieuho1: Tieuho1 Tieuho1
:tieuho9: Tieuho9 Tieuho9
:tieuho17: Tieuho17 Tieuho17
:tieuho25: Tieuho25 Tieuho25
:tieuho33: Tieuho33 Tieuho33
:tieuho49: Tieuho49 Tieuho49
Mặt Heo
What to Type Resulting Graphic Meaning
:thangloi: Thắng lợi Thắng lợi
:cau: Cáu Cáu
:data: Đa tạ Đa tạ
:lungtung: Lúng túng Lúng túng
:nghivan: Nghi vấn Nghi vấn
:bimat: Bí Mật Bí Mật
:dacy: Đắc ý Đắc ý
:kinhkhung: Kinh khủng Kinh khủng
:nghich: Nghịch ngợm Nghịch ngợm
:phatsau: Phát Sầu Phát Sầu
:lamsao: Làm Sao Làm Sao
:tucgian: Tức giận Tức giận
:choangvang: Choáng váng Choáng váng
:hon: Hôn Hôn
:mimcuoi: Mỉm cười Mỉm cười
:non: Nôn Nôn
:tambiet: Tạm biệt Tạm biệt
:biumoi: Bĩu Môi Bĩu Môi
:danhdau: Đánh đau Đánh đau
:lanh: Xấu hổ Xấu hổ
:nghingo: Nghi ngờ Nghi ngờ
:xauho: Xấu hổ Xấu hổ
:antat: Ăn tát Ăn tát
:nhamhiem: Cười nham hiểm Cười nham hiểm
:khocto: Khóc to Khóc to
:ngannguoi: Ngẩn người Ngẩn người
:phanno: Phẫn Nộ Phẫn Nộ
:them: Thèm Thèm
:chaymau: Chảy máu cam Chảy máu cam
:dauhang: Đầu hàng Đầu hàng
:metmoi: Mệt mỏi Mệt mỏi
:ngu: Ngủ Ngủ
:roile: Hu hu Hu hu
:bitmieng: Bịt Miệng Cười Bịt Miệng Cười
:dangyeu: Đáng yêu Đáng yêu
:kinhngac: Kinh ngạc Kinh ngạc
:nghihoac: Nghi hoặc Nghi hoặc
:mohoi: Vã mồ hôi Vã mồ hôi
:haha: Ha ha Ha ha
:khochiu: Khó chịu Khó chịu
:ngammieng: Ngậm miệng Ngậm miệng
:phandoi: Phản đối Phản đối
Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:| 22 22
L-) 30 30
=P~ 38 38
:( 2 2
X-( 14 14
>:/ 70 70
:-j 78 78
:107: 107 107
:-< 46 46
%%- 54 54
:-L 62 62
>:) 19 19
=; 27 27
:-} 35 35
@-) 43 43
;;) 5 5
:"> 9 9
:)>- 67 67
:75: 75 75
:104: 104 104
:(|) 51 51
8-x 59 59
=)) 24 24
:-$ 32 32
#-o 40 40
:x 8 8
B-) 16 16
$-) 64 64
o-> 72 72
:108: 108 108
:)] 100 100
<):) 48 48
(~~) 56 56
:)) 21 21
8-| 29 29
(:| 37 37
:-/ 7 7
:o 13 13
\:D/ 69 69
^:)^ 77 77
w:|w 106 106
:-w 45 45
@};- 53 53
>-) 61 61
:-B 26 26
:o) 34 34
:-SS 42 42
:D 4 4
:P 10 10
#:-S 18 18
b-( 66 66
(%) 74 74
~x( 102 102
3:-o 50 50
*-:) 58 58
/:) 23 23
:-& 31 31
:-? 39 39
;) 3 3
:> 15 15
;)) 71 71
(*) 79 79
>:P 47 47
**== 55 55
[-o< 63 63
:(( 20 20
I-) 28 28
<:-P 36 36
>:D< 6 6
=(( 12 12
[-x 68 68
:-@ 76 76
8-> 105 105
:^O 44 44
~:> 52 52
=:) 60 60
O:-) 25 25
[-( 33 33
=D> 41 41
:* 11 11
:) 1 1
:-S 17 17
:-" 65 65
o=> 73 73
:-h 103 103
:-c 101 101
:@ 49 49
~o) 57 57

Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:28 AM.